Wspieramy rozwój liderów

Wyniki konkursów

Informujemy, że w konkursach na rok 2021 granty i stypendia zostały przyznane następującym Liderom i Liderkom Dialogu:

Konkurs grantowy:

 1. Marek Chmielewski i Kółko Rolnicze w Orli na projekt „W Chederze i Szkole Powszechnej” – grant w wysokości 2400 zł brutto,
 2. Mariusz Czuj i Stowarzyszenie „Bramy pamięci Włodawa-Sobibór” na projekt „Włodawa – Sobibór. Miejsce Pamięci i Edukacji” – grant w wysokości 5000 zł brutto,
 3. Katarzyna Łaziuk i Miasto Mińsk Mazowiecki na projekt „Trwałe upamiętnienie społeczności żydowskiej” – grant w wysokości 14000 zł brutto,
 4. Dariusz Popiela i Fundacja Rodziny Popielów Centrum na projekt „Ludzie, nie liczby Nowy Targ” – grant w wysokości 14900 zł brutto,
 5. Agata Radkowska-Parka i Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” na projekt „Pamięć o Żydach w Siedliszczu” – grant w wysokości 13300 zł brutto,
 6. Katarzyna Suszkiewicz, Tomasz Malec i Fundacja AntySchematy 2 na projekt „Zanim będzie za późno. Publikacja wyników inwentaryzacji i przeprowadzenie warsztatów” – grant w wysokości 5400 zł brutto.

Konkurs stypendialny na działania lokalne:

 • Dorota Budzińska (Dąbrowa Białostocka) na projekt „Upamiętnienie społeczności żydowskiej Dąbrowy – mural i tablica” – stypendium w wysokości 6000 brutto,
 • Marek Chmielewski (Orla) na projekt „Co dalej z Orlańską synagogą – konferencja” – stypendium w wysokości 5939,76 brutto,
 • Teresa Jabłońska (Września) na projekt „Poznaj historię Żydów” – stypendium w wysokości 6022,89 zł brutto.

Konkurs stypendialny na rozwój osobisty:

 • Urszula Antosz-Rekucka (Mszana Dolna) na zakup sprzętu nagłaśniającego – stypendium w wysokości 2015,08 zł brutto,
 • Marek Chmielewski (Orla) na zakup komputera i oprogramowania – stypendium w wysokości 3614,46 zł brutto,
 • Agnieszka Pollak-Olszowska (Bielsko-Biała) na zakup komputera i oprogramowania  – stypendium w wysokości 3614,46 zł brutto.

Serdecznie gratulujemy!

Zmiany w regulaminach konkursu grantowego oraz konkursu stypendialnego na działania lokalne

Informujemy, że Zarząd Fundacji Forum Dialogu podjął decyzję o zmianie puli środków dostępnych w konkursie grantowym oraz w konkursie stypendialnym na działania lokalne. Szczegółowa informacja oraz zaktualizowane regulaminy konkursów dostępne są poniżej.

Konkurs grantowy

Komisja Grantowa powołana przez zarząd fundacji Forum Dialogu ogłasza konkurs grantowy dla instytucji nie działających dla zysku (w tym fundacji i stowarzyszeń, uczelni wyższych, szkół, domów kultury, bibliotek i jednostek samorządu terytorialnego) współpracujących z Liderami/Liderkami Dialogu na wsparcie projektów, których celem jest trwałe upamiętnienie i/lub upowszechnienie wiedzy o lokalnym dziedzictwie żydowskim. Lider/Liderka nie muszą być oficjalnie związani z daną instytucją, aby za jej pośrednictwem złożyć wniosek. W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na:

 • trwałe upamiętnienie w przestrzeni miejskiej, np. pomnik, tablica upamiętniająca, kamienie pamięci, szlak dziedzictwa etc.
 • wydanie i/lub dystrybucję (audio) przewodnika/broszur informacyjnych we współpracy z lokalnym biurem informacji turystycznej,
 • stworzenie strony internetowej/archiwum online,
 • stworzenie narzędzi edukacyjnych oraz ich dystrybucja w miejscowych szkołach (scenariusze lekcji/ gra planszowa etc.),

oraz inne działania wpisujące się w cele i priorytety konkursu. Na wsparcie w konkursie priorytetowo mogą liczyć projekty angażujące lokalną społeczność oraz włączające Ocalałych i potomków Żydów posiadających korzenie w miejscowości, w której realizowane będą działania. Łączna suma środków przewidziana do przekazania w ramach konkursu to 40,000 zł brutto. Aby wnioskować o grant w ramach konkursu, wymagany jest udział w szkoleniu z pisania wniosków o dofinansowanie w dniach 20-22 listopada 2020 roku. W szczególnych przypadkach możliwe jest zwolnienie z tego wymogu. Harmonogram konkursu:

 • Termin nadsyłania wniosków mija 6 grudnia 2020 roku.
 • W terminie od 7 do 11 grudnia 2020 roku odbędzie się wstępna ocena wniosków w wyniku której Wnioskodawca może zostać poproszony o wyjaśnienia lub uzupełnienie złożonego wniosku.
 • Ostateczny termin na złożenie uzupełnionego i poprawionego wniosku o przyznanie grantu mija 8 stycznia 2021 roku.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 20 stycznia 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie konkursu.

Konkurs stypendialny – działania lokalne

Komisja stypendialna powołana przez zarząd fundacji Forum Dialogu ogłasza konkurs o stypendium dla osób fizycznych – aktywistów oraz aktywistek należących do tworzonej przez fundację Forum Dialogu sieci Liderów i Liderek Dialogu na wsparcie działań, których celem jest trwałe upamiętnienie i/lub upowszechnienie wiedzy o lokalnym dziedzictwie żydowskim. W ramach konkursu można uzyskać stypendium z przeznaczeniem na:

 • trwałe upamiętnienie w przestrzeni miejskiej, np. pomnik, tablica upamiętniająca, kamienie pamięci, szlak dziedzictwa etc.
 • wydanie i/lub dystrybucję (audio) przewodnika/broszur informacyjnych we współpracy z lokalnym biurem informacji turystycznej,
 • stworzenie strony internetowej/archiwum online,
 • stworzenie narzędzi edukacyjnych oraz ich dystrybucja w miejscowych szkołach (scenariusze lekcji/ gra planszowa etc.),

oraz inne działania wpisujące się w cele i priorytety konkursu. Na wsparcie w ramach konkursu priorytetowo mogą liczyć osoby realizujące działania, które angażują lokalną społeczność oraz włączają Ocalałych i potomków Żydów, posiadających korzenie w miejscowości, w której realizowane będą działania. Nie przewiduje się wspierania inicjatyw będących częścią działań realizowanych przez inne podmioty. Łączna suma środków przewidziana do przekazania w ramach konkursu to 30,120 zł brutto, przy czym maksymalna kwota stypendium, o które można wnioskować to 6,024 zł brutto. Aby wnioskować o stypendium w ramach konkursu, wymagany jest udział w szkoleniu z pisania wniosków o dofinansowanie w dniach 20-22 listopada 2020 roku. W szczególnych przypadkach możliwe jest zwolnienie z tego wymogu. Harmonogram konkursu:

 • Termin nadsyłania wniosków mija 6 grudnia 2020 roku.
 • W terminie od 7 do 11 grudnia 2020 roku odbędzie się wstępna ocena wniosków w wyniku której kandydat może zostać poproszony o wyjaśnienia lub uzupełnienie złożonego wniosku.
 • Ostateczny termin na złożenie uzupełnionego i poprawionego wniosku o przyznanie stypendium mija 8 stycznia 2021 roku.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 20 stycznia 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie.

Konkurs stypendialny – rozwój osobisty

Komisja stypendialna powołana przez zarząd fundacji Forum Dialogu ogłasza konkurs o stypendium dla osób fizycznych – aktywistów oraz aktywistek należących do tworzonej przez fundację Forum Dialogu sieci Liderów i Liderek Dialogu na wsparcie rozwoju osobistego, który docelowo ma wzmocnić kompetencje liderskie laureata/-ki w obszarze relacji polsko-żydowskich i/lub w opiece nad lokalnym dziedzictwem żydowskim. Stypendium można przeznaczyć na pokrycie kosztów:

 • udziału w kursie języka obcego (hebrajskiego, jidysz, angielskiego etc.),
 • udziału w specjalistycznym szkoleniu, kursach doszkalających, studiach podyplomowych etc. (np. z zakresu relacji polsko-żydowskich, pozyskiwania funduszy, animacji działań lokalnych etc.),
 • uczestnictwa w międzynarodowej konferencji,
 • zakupu sprzętu/oprogramowania/materiałów pomocnych w lokalnej działalności.

oraz pokrycie kosztów innych działań/usług/środków rzeczowych, wpisujących się w założenia konkursu. Budżet konkursu wynosi 9,244 zł brutto. W ramach konkursu planuje się przyznać dwa stypendia w wysokości 4,622 zł brutto. Harmonogram konkursu:

 • Termin nadsyłania wniosków mija 6 grudnia 2020 roku.
 • W terminie od 7 do 11 grudnia 2020 roku odbędzie się wstępna ocena wniosków w wyniku której kandydat może zostać poproszony o wyjaśnienia lub uzupełnienie złożonego wniosku.
 • Ostateczny termin na złożenie uzupełnionego i poprawionego wniosku o przyznanie stypendium mija 8 stycznia 2021 roku.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 20 stycznia 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie.

Darczyńcy

Program finansowany przez Fundację Ledor Wador oraz The David and Anna Dlugie Kliger Scholarship Fund.