Szczebrzeszyn

Odbudowujemy więzi

Wizyta edukatorów Facing History and Ourselves

lipiec 2016

W piątek 22 lipca uczestnicy wizyty studyjnej nauczycieli współpracujących z Facing History and Ourselves wzięli udział w wyjątkowej kolacji szabatowej w Szczebrzeszynie razem z mieszkającymi w okolicy Liderami Dialogu oraz absolwentami programu Szkoła Dialogu. Do amerykańskich nauczycieli dołączyli Małgorzata Piłat i Franciszek Sobczuk ze Szczebrzeszyna oraz Stanisław Kowalczyk z Józefowa i Marek Kołcon z Zamościa. Dla wielu uczestników wizyty to wspólne powitanie szabatu było najważniejszym punktem programu. Razem śpiewano i nawiązywano znajomości. Następnego dnia grupa zwiedziła z Małgorzatą Piłat Szczebrzeszyn, a następnie miała czas na szabatowy odpoczynek i spokojna, refleksyjną dyskusję.

W „New Jersey Jewish News” ukazał się (tylko w wersji angielskiej) artykuł prezentujący wrażenia Melissy Weiner, uczestniczki wizyty studyjnej Facing History and Ourselves w Polsce, na temat wieczoru szabatowego w Szczebrzeszynie. Ze wzruszeniem opowiada „Ten prosty i spokojny szabat w małym sztetlu zmienił nas już na zawsze.”

Wizyta delegacji Friends of the Forum

lipiec 2015