Kinga Kołodziejczyk

Szczebrzeszyn

Liderzy

Od zawsze interesowałam się historią, od zawsze chciałam ją studiować. W klasie maturalnej pierwszy raz pojechałam do Auschwitz, później na dni otwarte Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003 r.). Znalazłam tam kierunek dla siebie: Judaistyka – Historia i Kultura Żydów. Pomyślałam, że to właściwy kierunek. Tak się zaczęło…

Z wykształcenia jestem historykiem, muzealnikiem, pedagogiem. Najmocniej angażuję się w pracę edukacyjną z dziećmi i młodzieżą. Bardzo satysfakcjonujące jest odkrywanie przed nimi i z nimi historii wielowiekowej obecności Żydów w Polsce. Tak jak kiedyś ktoś odkrył ją przede mną. Najczęściej prowadzę warsztaty i spotkania tematyczne dotyczące historii i kultury Żydów.

Dlaczego akurat takie działania podejmuję?

Ponieważ poznanie historii własnej miejscowości uważam za jeden z priorytetów edukacyjnych. Odkrywanie zapomnianych historii jest kluczem do poznania i lepszego zrozumienia samego siebie i otaczającego nas świata.

Jaki jest sens moich działań? Zależy mi, aby mieszkańcy w każdym wieku, a szczególnie najmłodsi, znali i potrafili mówić o wielokulturowej historii swojego miasta, a także byli świadomi różnorodności kultur i religii, które pojawiały się na przestrzeni wieków na terenie Szczebrzeszyna. Chcę przybliżać mieszkańcom znaczenie słowa tolerancja, zwalczać uprzedzenia, aby lokalne dziedzictwo żydowskie było dla mieszkańców i odwiedzających miasto turystów istotne. Innym daję narzędzia, bo bazując na zdobytej wiedzy, mogą zmieniać rzeczywistość, budować mosty. Co mi to daje? Spokój, poczucie, że postępujemy właściwie.

Działania

Kinga Kołodziejczyk

Szczebrzeszyn

kontakt:
kinga.kolodziejczyk@liderzydialogu.pl