Program Aktywni Obywatele

Projekt „Szkoła Dialogu. Edukacja przeciw antysemityzmowi w małych miejscowościach”

Dzięki wsparciu uzyskanemu z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG od stycznia 2021 roku do sierpnia 2022 roku będziemy mogli w ramach projektu „Szkoła Dialogu. Edukacja przeciw antysemityzmowi w małych miejscowościach” zrealizować nasze warsztaty edukacyjne w 30 placówkach edukacyjnych z miejscowości, których liczba mieszkańców nie przekracza 30 tysięcy.

Zapraszamy do śledzenia informacji związanych z realizacją programu:

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach
Funduszy EOG.