• Szkoła Dialogu

    Wspieramy nauczycieli i nauczycielki
    w Sieci Forum Dialogu

„Szkoła Dialogu” to tytuł przyznawany przez Forum Dialogu szkołom, które angażują się w upamiętnianie przedwojennej społeczności żydowskiej oraz nawiązywanie kontaktów z potomkami polskich Żydów.

Tytuł „Szkoły Dialogu” nadajemy na podstawie projektów realizowanych przez nauczycieli, nauczycielki i młodzież w cyklu rocznym. Do ich wykonania zapraszamy szkoły, w których pracują osoby należące do Sieci Forum Dialogu. Zachęcamy do podjęcia dwóch zadań: realizacji upamiętnienia społeczności żydowskiej, wpisującego się w cykliczne kalendarium lokalnych wydarzeń, oraz organizacji spotkania uczniów i uczennic z potomkiem polskich Żydów.

W ramach Sieci Forum Dialogu wspieramy nauczycieli i nauczycielki, którzy chcą tworzyć szkoły budujące lepszą przyszłość na fundamencie pamięci o polsko-żydowskiej przeszłości i jej zrozumienia. Wiemy, że dzięki takim placówkom oraz pełnym zaangażowania nauczycielom i nauczycielkom możliwe są trwałe zmiany – zarówno w polskim krajobrazie pamięci o Żydach, jak i w postawach uczniów, uczennic i całych lokalnych społeczności.

Wspieramy nauczycieli i nauczycielki w Sieci Forum Dialogu, korzystając z 15-letniego doświadczenia prowadzenia programu edukacyjnego Szkoła Dialogu. Nieustannie towarzyszy nam przekonanie, że edukacja o lokalnej historii, zaangażowana w przywracanie pamięci, jest kluczem do budowy lepszej przyszłości. Wiemy, że nauczyciele i nauczycielki, którzy podejmują trudne tematy i zachęcają młodzież do działań społecznych, często mierzą się z osamotnieniem i obojętnością lokalnych środowisk. Chcemy zapewniać im poczucie, że w swoich aktywnościach nie są sami. Staramy się wzmacniać ich w wymagającej pracy i tym samym przyczyniać się do tego, by jej oddziaływanie na kolejne pokolenia uczniów i uczennic i lokalne społeczności było jak najtrwalsze. Tym, którzy wraz z młodzieżą realizują projekty upamiętniające, zapewniamy grupową przestrzeń do konsultacji, wspólnego rozwoju, wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi nauczycielkami i nauczycielami. Dzielimy się także materiałami edukacyjnymi i pomagamy w nawiązywaniu relacji z potomkami polskich Żydów.

Szkoła Dialogu to szkoła, która stawia w centrum drugiego człowieka. Chce go poznać i zrozumieć. Dostrzega wartość w różnorodności. Przygotowuje do dialogu, co w dzisiejszych czasach jest umiejętnością nieocenioną. Pamięta o wielokulturowej przeszłości, stawia czoła prawdzie i jest otwarta na budowanie międzykulturowych mostów.

Mariusz Sokołowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Białymstoku

Instytucje wspierające

Freshmail
Program Aktywni Obywatele
Miasto Stołeczne Warszawa
Powell
Dutch
Pratt
Friends of the Forum
Fundacja Batorego
eea
pfdm
Claims Conference