• Liderzy Dialogu

    Wspólnota w działaniu

Aktualności 2021

Co dalej z orlańską synagogą? Nad odpowiedzią na to pytanie zastanawiali się uczestnicy konferencji zorganizowanej 17 i 18 września przez sołtysa Orli i członka sieci Liderów Dialogu Marka Chmielewskiego. Celem było wypracowanie koncepcji ratowania zabytkowej synagogi w Orli poprzez remont oraz przekazanie jej pod opiekę instytucji kultury zarządzanej przez lokalną organizację pozarządową. W założeniu synagoga, oprócz pełnienia roli zabytku, ma być miejscem upamiętnienia społeczności żydowskiej, a także instytucją kultury dla mieszkańców. Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele wyższych uczelni artystycznych i technicznych oraz przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!  

fot. Jakub Gwiazdowski

Program Liderzy Dialogu wraz z programem grantów i stypendiów jest finansowany ze środków Friends of the Forum, Fundacji Ledor Wador oraz darowizn od osób prywatnych i instytucji wspierających Forum Dialogu w Polsce i za granicą.