Dariusz Walerjański

Laureat stypendium im. Dawida i Anny Dlugie Kliger w 2018 r.

Granty i stypendia dla Liderów Dialogu

Sprawozdanie z wykorzystania stypendium

Dariusz Walerjański od 1989 roku regularnie, osobiście zajmuje się cmentarzem żydowskim w Zabrzu, dbając o utrzymanie godnego stanu i estetyki tego miejsca. Przez cały rok organizuje na jego terenie prace społeczne, porządkowe oraz dokumentacyjne. W działalności tej pomaga mu młodzież z zabrzańskich szkół ponadpodstawowych oraz nieliczne grono wolontariuszy – ludzi dobrej woli, którzy deklarują pomoc w utrzymaniu porządku na cmentarzu.

Otrzymane stypendium na rozwój osobisty umożliwiło mu realizację pomysłu, który opracowywał od paru lat, czyli przygotowanie przewodnika po żydowskich śladach w Zabrzu. Środki stypendialne przeznaczył na zakup niezbędnych narzędzi do prac nad publikacją: przenośnego komputera z dodatkową pamięcią, aparatu fotograficznego i obiektywu, karty pamięci i oprogramowania do komputera. Z tym zapleczem technicznym przeszedł do prac nad przygotowaniem opracowania przewodnika – spisania, tego, co udało mu się odkryć w temacie dziejów społeczności żydowskiej w Zabrzu. Opracował koncepcję przewodnika, któremu nadał roboczy tytuł „Świat odtwarzany. Przewodnik po żydowskich śladach w Zabrzu”.

Przyznane stypendium pozwoliło mu zebrać materiały i dokumentację potrzebną do realizacji projektu. Prace porządkowo-dokumentacyjne na cmentarzu żydowskim, które prowadził z wolontariuszami jesienią 2018 roku, zostały udokumentowane filmowo i fotograficznie. Nawiązał również współpracę z artystą, który podjął się stworzenia projektu okładki przewodnika. Otworzyło to drogę do szukania wydawcy przewodnika.

Intensywna praca nad opracowaniem przewodnika zaowocowała udaną współpracą z innymi Liderami Dialogu przy wymianie dobrych praktyk i pomysłów. Udało się także nawiązać kolejne kontakty z potomkami Żydów zabrzańskich mieszkających zagranicą. Przyznane stypendium i realizacja projektu wzmocniły i podtrzymały przekonanie, że to, co robi, jest ważne w aspekcie materialnym i niematerialnym w szeroko pojętym temacie pamięci.

Darczyńcy

Program finansowany przez The David and Anna Dlugie Kliger Scholarship Fund.