Kamil Mrozowicz

Laureat stypendium im. Dawida i Anny Dlugie Kliger w 2017 r.

Granty i stypendia dla Liderów Dialogu

Sprawozdanie z wykorzystania stypendium

Kamil Mrozowicz od lat zaangażowany jest w upamiętnianie społeczności żydowskiej z Jedwabnego i okolic. Jego działalność na rzecz odbudowywania i tworzenia nowych więzi pomiędzy współczesną Polską a społecznością żydowską na świecie spotyka się z zainteresowaniem osób z zagranicy, które poszukują informacji na temat historii Jedwabnego. Aby usprawnić kontakt z osobami anglojęzycznymi,  z którymi do tej pory porozumiewał się z pomocą tłumacza, Kamil postanowił przeznaczyć Stypendium Davida i Anny Dlugie Kliger na naukę języka angielskiego. Zapisał się na ośmiomiesięczny kurs językowy, na którym rozwinął umiejętności konwersacji w języku angielskim.  Stypendium przeznaczył również na dodatkowe pomoce naukowe, takie jak słownik angielsko-polski, fiszki oraz płytę do nauki języka angielskiego.

Przełamanie bariery językowej zaowocowało nowymi kontaktami międzynarodowymi i spotkaniami związanymi z tematyką kultury żydowskiej oraz dialogu polsko-żydowskiego, a także planami na współpracę przy międzynarodowych projektach.

Jednym z wydarzeń, do których miał okazję wykorzystać znajomość języka angielskiego, była wizyta czterech gości z Jerozolimy w Polsce. W październiku 2018 r. Kamil oprowadził ich żydowskim szlakiem w województwie podlaskim oraz opowiedział o pogromie w Jedwabnem i  lokalnej historii Żydów.

W lutym 2018 r. napisał do Kamila pisarz z Portugalii Joao Pinto Coelcho, autor powieści pt. „Szaleńcy z ulicy Mazur”, opartej na autentycznych wydarzeniach związanych z pogromem Żydów w Jedwabnem. Szukając informacji o Jedwabnem, trafił na prowadzony przez Kamila fanpage „Miejsce pamięci w Jedwabnem”. W związku z tym, że chciał po raz pierwszy przyjechać do Jedwabnego, zwrócił się z prośbą o pomoc w poszukiwaniu lokalnego przewodnika. W tym czasie dzięki systematycznej nauce bariera językowa była już znacznie mniejsza, w związku z czym Kamil zaproponował, że sam oprowadzi go po Jedwabnem. Spotkanie zaowocowało dwoma reportażami w portugalskiej prasie i telewizji, w których Kamil miał okazję przedstawić swoją działalność oraz planowane projekty.

Kolejne działania, które mógł podjąć dzięki nauce języka, to udzielenie wywiadów do prasy i telewizji zagranicznych (media czeskie i belgijskie) w związku z nowelizacją Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która miała miejsce na początku 2018 roku.  Udzielił także godzinnego wywiadu w celach naukowych dla dr Yifat Gutman z Ben-Gurion University of Negev (Izrael).

Kamil we współpracy z dr Joanną Auron-Górską sprawuje opiekę nad tykocińskim cmentarzem żydowskim, prowadzi związane z nim działania edukacyjne oraz fanpage “Tykocin – opieka nad cmentarzem żydowskim”. To właśnie przez tę stronę skontaktowała się z nimi grupa studentów z Niemiec w odpowiedzi na ogłoszenie o poszukiwaniach wolontariuszy do prac porządkowych na cmentarzu. Studenci postanowili dołączyć do sprzątania i wspólnie uporządkowali cmentarz. Mieli przy tym okazję posłuchać o historii Tykocina i Białegostoku w czasach międzywojnia oraz o obecnej sytuacji w rejonie. Kamil i Joanna dostali zaproszenie do Niemiec w ramach podziękowań za wspólnie podjętą aktywność. Zawarte w ten sposób kontakty są szansą na wspólny, tym razem polsko-niemiecki projekt w przyszłości.

We wrześniu 2018 r. Kamil został zaproszony do współpracy z żydowską fundacją Learning from the Righteous w Londynie. Zaproszenie zmotywowało go do kontynuacji nauki języka angielskiego na kolejnym poziomie.

Darczyńcy

Program finansowany przez The David and Anna Dlugie Kliger Scholarship Fund.