Katarzyna Łaziuk

Laureatka konkursu grantowego w 2018 r.

Granty i stypendia dla Liderów Dialogu

IV Dni Kultury Żydowskiej. Bliscy i Oddaleni

W dniach 24–26 listopada 2018 roku odbyły się IV Dni Kultury Żydowskiej, zorganizowane wokół pytania: Kim jest człowiek? Zadawał je sobie Abraham Joshua Heschel, jeden z największych filozofów żydowskich XX wieku, potomek słynnego rodu cadyków chasydzkich, w tym Jakuba Perłowa, cadyka nowomińskiego.  Liderka Dialogu z Mińska Mazowieckiego Katarzyna Łaziuk przypomniała jego postać dzięki zaproszeniu na uroczystości szczególnego gościa – pani Susanny Heschel, jego córki, profesor studiów żydowskich w Dartmouth College w USA.

24 listopada w sobotę najmłodszych zapraszono do Muzeum Ziemi Mińskiej na warsztaty  współorganizowane przez edukatorkę Muzeum POLIN Renatę Płotczyk „Dziecko. Ryba. Człowiek”, a trochę starszych na warsztaty fotograficzne pt. „Co ciekawego kryją stare fotografie”, które poprowadził Marek Łodyga, prezes Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Przygotowano również zajęcia dla rodzin – rokrocznie cieszącą się dużą popularnością grę miejską „W poszukiwaniu człowieka. Śladami Żydów Mińskich” prowadzoną wraz z uczniami przez panią Ewę Borkowską, nauczycielkę historii w Szkole Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim.

26 listopada młodzież mińskich szkół średnich wzięła udział w warsztatach czytania tekstów filozoficznych z filozofem Tomaszem Femiakiem, założycielem Filozoficznej Akademii Rozwoju Osobistego Ego Eimi. Młodzież zmierzyła się z tekstem Abrahama J. Heschela oraz porozmawiała z jego córką Susanną. Ukoronowaniem spotkania były warsztaty artystyczne.

W południe tego dnia powtórzono spacer historyczny, który poprowadziła Ewa Borkowska. Spacer był swego rodzaju hołdem dla Abrahama J. Heschela, który wraz z Martinem Lutherem Kingiem szedł w słynnym marszu z Selmy do Montgomery, sprzeciwiając się dyskryminacji rasowej.

O godzinie 18.00 zapraszono wszystkich mieszkańców miasta oraz ich gości do Miejskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie z profesor Susanną Heschel, poświęcone historii rodziny Heschelów i jej związków z Mińskiem. Spotkaniu towarzyszył koncert „Nie bój się, braciszku” przygotowany przez młodzież licealną oraz drobny poczęstunek. Uczestnicy spotkania otrzymali przygotowany specjalnie na tę okazję zestaw pocztówek prezentujący historię rodziny Heschelów na tle dawnego Mińska.

IV Dniom Kultury Żydowskiej towarzyszyły także otwarte lekcje biblioteczne dla młodzieży szkół średnich poświęcone zadawaniu pytań istotnych i szukaniu na nie odpowiedzi, czyli filozofowaniu, prowadzone przez panią Magdę Mól w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nauczyciele zaś wzięli udział w seminarium, które poprowadziła Renata Gryz, nauczycielka języka angielskiego i etyki w Gimnazjum w Pustelniku i Elżbieta Smater, nauczycielka języka polskiego i etyki w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim. Dyskutowane na nim było zagadnienie istnienia lub nieistnienia wartości, za które warto by umierać. Seminarium przygotuje nauczycieli do poprowadzenia lekcji etyki, filozofii, języka polskiego, zajęć z wychowawcą, religii wokół powyższych zagadnień.

Innym działaniem przygotowującym młodzież do wydarzeń DKŻ były lekcje poświęcone historii i ideom Ruchu na Rzecz Praw Człowieka (Civil Rights Movement) i jego liderowi Martinowi Lutherowi Kingowi Jr. Scenariusze opracowane zostały przez nauczycielki języka angielskiego: Magdalenę Zygnerską (SP nr 4), Jowitę Stusińską (GiLO) i Katarzynę Łaziuk (GiLO) i zostały rozesłane do szkół podstawowych i średnich powiatu mińskiego.

Darczyńcy

Program finansowany przez Fundację Ledor Wador.