Artur Bara

Biłgoraj

Liderzy

Zawsze sądziłem, że to ja wybieram. W tym przypadku było inaczej. Myślę, że to mnie wybrały dusze biłgorajskich Żydów. Moja wiedza o żydowskim Biłgoraju była niewielka, urodziłem się wszak w czasach PRL-u. To zapewne Baszewis Singer włożył mi swoją książkę do ręki. Zaciekawił i mimo że w tamtych czasach nie było internetu, skłonił do bycia odkrywcą. I tak zacząłem poznawać ten niezwykły świat. Jeżeli spodziewacie się, że jestem kimś niezwykłym, to się zawiedziecie. Jestem najzwyklejszym człowiekiem, który szuka, wierzy, wątpi, walczy. Jest nas wielu i jest w nas siła. Od kilkunastu lat przywracam pamięć o żydowskich współobywatelach Biłgoraja. Jestem założycielem Biłgorajskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Isaaca B. Singera oraz jednym z inicjatorów corocznych Dni Singera, obecnie organizowanych we współpracy z Teatrem NN oraz Fundacją „Szalom”.

Zainicjowałem współpracę z miastem Afula w Izraelu, a także wymianę kulturalną, handlową i międzyszkolną między tym miastem a Biłgorajem. Inicjowałem wybudowanie pomników upamiętniających miejsca pamięci Żydów biłgorajskich, budowę Ściany Pamięci i Ławeczki Singera. Wspomagam budowę synagogi i rynku żydowskiego prowadzoną przez Fundację Biłgoraj XXI. Początki były trudne. Temat biłgorajskich Żydów był tak obcy mieszkańcom miasta, jak mnie na początku drogi. Nie da się ukryć satysfakcji z tego, że chrześcijańscy biłgorajanie polubili biłgorajskich żydów i odwrotnie. Jest jeszcze dużo stereotypów, zakłamań i niewyjaśnionych historii między Polakami i Żydami, tak więc jeszcze dużo pracy przed nami.

Działania

Artur Bara

Biłgoraj

kontakt:
artur.bara@liderzydialogu.pl