Ewa Kutyła

Radom

Liderzy

Dawno temu, kiedy chodziłam do szkoły średniej, trafiłam na wspaniałych nauczycieli, którzy pokazywali mi Radom. Wówczas po raz pierwszy usłyszałam o radomskim getcie oraz szkole Gimnazjum Towarzystwa „Przyjaciół Wiedzy”. W latach osiemdziesiątych XX w. byłam świadkiem dziwnej wizyty gości z Izraela, którzy szukali mojej babci, chcąc jej podziękować za uratowanie w czasie wojny. Niestety praktycznie nic nie wiem o tej historii i nie wiem, na czym polegała pomoc ze strony babci. W 2006 r. moi koledzy z VI LO w Radomiu zbierali materiały o Gimnazjum Towarzystwa „Przyjaciół Wiedzy” i poprosili mnie o pomoc w wykonaniu reprodukcji fotograficznych. W 2009 r. opracowywałam przewodniki „Spacerkiem po Radomiu”. Postanowiłam opisać Radom wielokulturowy, a w nim trasę „Śladami kultury żydowskiej”. W 2011 r. Forum Dialogu zaproponowało szkole, w której pracuję, udział w projekcie „Szkoła Dialogu”. 

Ponieważ miałam już trochę wiedzy na temat śladów żydowskich w naszym mieście, wspólne z koleżanką – nauczycielką historii, przystąpiłyśmy do projektu.

Jestem nauczycielką, pedagogiem, przewodnikiem. Interesuję się fotografią, krajoznawstwem, turystyką.Uczę młodzież poznawania miasta, w którym uczęszczają do szkoły. Mówiąc o historii Radomia, zwracam uwagę na ślady kultury żydowskiej. Wielokrotnie przygotowywałam młodych ludzi do pełnienia roli przewodników podczas wizyt studyjnych w ramach „Szkoły Dialogu”. Stale poszerzam swoją wiedzę, dzięki czemu mogę ją następnie przekazywać młodzieży oraz mieszkańcom Radomia, organizując i prowadząc wycieczki tematyczne.

Działania

Ewa Kutyła

Radom

kontakt:
ewa.kutyla@liderzydialogu.pl