Grzegorz Kamiński

Toszek/Gliwice

Liderzy

Ucząc historii chciałem zarazić moich uczniów historią lokalną i dziejami ich rodzinnej miejscowości, których częścią jest również zachowane żydowskie dziedzictwo. W ten sposób zaczęła się moja historia z upamiętnianiem żydowskiej historii mojego regionu.

Jestem historykiem i historii uczę. Interesuje się dziejami toszeckiej parafii, historią miasta Toszek, fotografią. Jestem kolekcjonerem przedwojennych kart pocztowych z Toszka i gminy Wielowieś. Interesuję się modelarstwem – kolekcjonuję figurki żołnierzyków. W swoich zbiorach posiadam około 3 tysiące figurek żołnierzyków. Współpracuję z Muzeum w Gliwicach, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach i Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Popularyzuję historię i kulturę żydowską z terenu Gliwic i powiatu gliwickiego od 2002 roku. Uporządkowałem z moimi uczniami przy pomocy władz samorządowych cztery cmentarze żydowskie na terenie powiatu gliwickiego: Wielowieś, Toszek, Pyskowice i Sośnicowice. Popularyzuję historię organizując powiatowe konkursy historyczne i plastyczne o tematyce żydowskiej, warsztaty historyczne na cmentarzach żydowskich, wystawy fotograficzne przed cmentarzami żydowskimi, wystawy fotograficzne, akcje edukacyjne – rocznice nocy kryształowej czy prelekcje dotyczące żydowskiego dziedzictwa Gliwic i powiatu gliwickiego.

Oprowadzam wycieczki po cmentarzach żydowskich i miejscach, gdzie znajdowały się synagogi. Uczestniczę w Dniach Dziedzictwa Kulturowego. Razem z Piotrem Piwowarczykiem jestem pomysłodawcą nadania gimnazjum w Toszku  imienia Ireny Sendler. Jestem fundatorem tablicy pamiątkowej w miejscu dawnej synagogi w Toszku. Uczestniczyłem w seminariach w Jad Waszem w Jerozolimie, Memorial de la Shoah w Paryżu, Domu Konferencji w Wannsee w Berlinie oraz fundacji Forum Dialogu w Warszawie.

Jaki widzę sens swoich działań? Ocalenie od zapomnienia pamięci o dawnych mieszkańcach mojego regionu, którzy razem z Niemcami i Polakami tworzyli jego historię. Czuję satysfakcję, że uratowaliśmy wspólnie zabytkowe miejsca w naszym regionie. W ten sposób moi uczniowie poznają historię żydowskiego dziedzictwa.

Grzegorz Kamiński

Toszek/Gliwice

kontakt: grzegorz.kaminski@liderzydialogu.pl