Jerzy Dębiec

Nowy Żmigród

Liderzy

Moją inspiracją do zainteresowania się kulturą żydowską były „dziwne” opowieści o zwyczajach i religii mojżeszowej. Słyszałem, że chowano Żydów na siedząco, to znowu, że zabijano młode dziewczynki na krew do wyrobu macy. Postanowiłem zbadać ten temat i zweryfikować te informacje. Innym bodźcem było to, że nasze stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu w swoich założeniach statutowych podjęło się ochrony dziedzictwa kulturowego naszego regionu, a społeczność żydowska była przed wojną integralną częścią naszej miejscowości. Pomysł utworzenia muzeum, w którym znalazłaby się sala poświęcona kulturze żydowskiej, dodatkowo zmotywował mnie do poznawania historii i kultury nowożmigrodzkich Żydów. Dzięki poznaniu serdecznych ludzi, z którymi mogłem połączyć siły, przekonałem się, że warto podjąć ten temat.

Jestem dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie. To stanowisko umożliwia mi współpracę z wieloma ludźmi i instytucjami na wielu frontach i w wielu dziedzinach. Podejmuję więc m.in. różne działania dla upamiętnienia kultury żydowskiej. Prywatnie jestem oddanym społecznikiem, pełnię funkcję prezesa Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu. Interesuję się dziejami I wojny światowej, powstaniem styczniowym, konfederacją barską, jak również ochroną zabytków. Moje hobby to sport, działam w klubie sportowym, gram w tenisa stołowego. Bardzo zaangażowałem się również w rozwijanie naszego Ośrodka Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej – muzeum im. Leona Karcińskiego. Muzeum zostało otwarte w lipcu 2016 r.

Na co dzień prowadzę pełną opiekę nad cmentarzem żydowskim w Nowym Żmigrodzie, kirkutem mającym 2 hektary powierzchni i około 1000 macew. Opiekę sprawuję na podstawie umowy z właścicielem, czyli Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Co roku organizujemy modlitwę ekumeniczną nad zbiorową mogiłą pomordowanych Żydów, w której uczestniczą przedstawiciele innych wyznań – prawosławia, grekokatolicyzmu, polskokatolicyzmu, katolicyzmu, judaizmu. Organizowałem „Dni z kulturą żydowską”, wyremontowaliśmy zbiorową mogiłę i upamiętniliśmy pomordowanych tam Żydów, animowałem spotkanie nowożmigrodzkiej młodzieży z młodzieżą izraelską, wspierałem realizację warsztatów Szkoły Dialogu w naszej miejscowości i w gminie Krempna.

Z satysfakcją stwierdzam, że moje działania na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego zostały zaakceptowane przez lokalną społeczność. Z tym co robię, czuję się świetnie, jestem dumny z tego, że mogę ocalić od zapomnienia kulturę żydowską w moim regionie, przekazywać swoją wiedzę innym, a w szczególności młodzieży i turystom odwiedzających nasz teren. Pokazuję przez to potomkom Żydów z Nowego Żmigrodu z zagranicy, że jest ktoś, kto dba o ich kulturę, traktując ją jak własną.

Działania

Jerzy Dębiec

Nowy Żmigród

kontakt:
jerzy.debiec@liderzydialogu.pl