Karol Głębocki

Wysokie Mazowieckie

Liderzy

Urodziłem się i wychowałem w Wysokiem Mazowieckiem. Odkąd pamiętam, fascynowało mnie spacerowanie wśród tajemniczych kamieni i ta cisza na zaniedbanej przez lata nekropolii żydowskiej, którą miejscowa ludność nazywała „żydowskim laskiem”. Jednak tak naprawdę tematyką żydowską zainteresowałem się na uniwersyteckich studiach historycznych, pisząc pracę magisterską na temat dziejów obszaru parafii Wysokie Mazowieckie. Wtedy to właśnie odkryłem na nowo „mój cmentarz żydowski”. Do jego problematyki powróciłem w 2006 r. – akurat w tym czasie odbyła się uroczystość rededykacji miejscowego cmentarza. Wpadłem na pomysł, że warto przypomnieć mieszkańcom, a zwłaszcza młodzieży (pracuję w szkole), o żyjących tu niegdyś Żydach, którzy od drugiej połowy XIX w. stanowili większość społeczności miasta, przyczyniając się do jego rozwoju gospodarczego i kulturalnego, o czym dziś niektórzy nie chcą niestety pamiętać. Jestem nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, a w wolnym czasie wcielam się w rolę przewodnika terenowego po województwie podlaskim.

W 2007 r. zostałem uhonorowany dyplomem przyznawanym przez ambasadę Izraela oraz Żydowski Instytut Historyczny za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce. W 2012 r. otrzymałem „Świadectwo Otwartego Umysłu” – wyróżnienie w konkursie białostockiej „Gazety Wyborczej” „Przystanek Młodzi” za odkrywanie prawdy o przeszłości i budowanie lepszej przyszłości. W 2015 r. zostałem Laureatem Stypendium Davida i Anny Dlugie Kliger, realizowanego przez Forum Dialogu. Od 2006 r. jestem inicjatorem sprzątania i porządkowania cmentarza żydowskiego w Wysokiem Mazowieckiem. Tematykę polsko-żydowską podejmuję również w szkole na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. Pomagam też potomkom pochodzących stąd Żydów w poszukiwaniu swoich korzeni. Czuję ogromną satysfakcję, bo jestem jedyną osobą, która zdecydowała się podjąć ten temat. Myślę, że dzięki mojej pracy coraz więcej osób w mieście zdaje sobie sprawę, że kiedyś mieszkali tu Żydzi, którzy tworzyli historię miasteczka.

Działania

  • Sprzątanie cmentarza w Wysokiem Mazowieckiem
  • Oprowadzanie potomków Żydów z Wysokiego Mazowieckiego i okolic


Karol Głębocki

Wysokie Mazowieckie

kontakt: karol.glebocki@liderzydialogu.pl