Karol Winiarski

Sosnowiec

Liderzy

Nie było jednego wydarzenia, które sprawiło, że zainteresowałem się tym tematem. Zajmując się historią i polityką, trudno jednak w Polsce nie zetknąć się z tematyką żydowską. Stąd stopniowe odkrywanie stosunków polsko-żydowskich i narastające zainteresowanie tymi zagadnieniami, pogłębione dzięki dwóm wizytom w Izraelu i uczestnictwu w Letniej Szkole Nauczania o Holokauście. Jestem nauczycielem historii oraz wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o prawie, a także radnym w Sosnowcu. To bardzo absorbujące zajęcia. W swojej pracy staram się uwrażliwiać młodzież na problem stosunków polsko-żydowskich.

W ubiegłym roku szkolnym pod moją opieką gimnazjaliści realizowali projekt „Dzieje Żydów w Sosnowcu”. W związku z projektem gościliśmy Aleksa Danzyga. Myślę, że jedna wizyta Aleksa i jego spotkanie z młodzieżą robi więcej niż dziesięć lekcji poświęconych temu tematowi. Jaki jest bilans mojej pracy? Niestety, mam narastające przekonanie, że rola nauczyciela i szkoły z roku na rok maleje coraz bardziej. Nacjonalistyczno-populistyczna fala narasta i nie mam przekonania, że jestem w stanie ją chociaż w niewielkim stopniu osłabić.

Działania

Konferencja „Wielokulturowość Zagłębia – cmentarz czterech wyznań”

Konferencja „Z dziejów Żydów w Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym Śląsku. Historia – kultura – zagadnienia konserwatorskie”

Lekcje i projekty gimnazjalne

Organizowanie wizyt młodzieży żydowskiej z liceum w Hajfie

Karol Winiarski

Sosnowiec

kontakt: karol.winiarski@liderzydialogu.pl