Marcin Mikołajczyk

Łomża

Liderzy

Moje zainteresowanie dziedzictwem polskich Żydów jest naturalną konsekwencją realizowania w pracy dydaktycznej wątków związanych z historią regionalną. Podczas prowadzonych przeze mnie zajęć dotyczących historii Łomży zorientowałem się, że młodzież nie ma prawie żadnej wiedzy o żydowskiej społeczności zamieszkującej przed wojną nasze miasto. Zdziwienie uczniów wywołała informacja, że pierwsze wzmianki o Żydach w Łomży pochodzą z XV w. i że w okresie międzywojennym stanowili oni znaczący odsetek mieszkańców miasta. Niestety, ich historia jest szerzej zupełnie nieznana. Dlatego też przez swoje działania próbuję przywrócić pamięć o wielokulturowej tradycji Łomży. Pracuję w III LO w Łomży, uczę historii i wiedzy o społeczeństwie, interesuję się szeroko pojętą wielokulturowością Podlasia. Ponadto nie do przecenienia jest fakt, że moje liceum znajduje się w budynku dawnego szpitala żydowskiego, tworząc według mnie naturalny pomost między przeszłością, a potrzebą pamięci o żydowskich mieszkańcach Łomży.

Moje działania zmierzają do przywrócenia pamięci o żydowskich mieszkańcach mojego miasta. Dlatego też powstał przewodnik, który ułatwia dotarcie do miejsc związanych z obecnością Żydów w Łomży. Myślę, że zarówno młodzież, jak i starsi, biorący udział w wycieczkach „Śladami Żydów łomżyńskich” mają możliwość zapoznania się z dziedzictwem Żydów łomżyńskich, poznania ich obyczajów i kultury. Sądzę, że pozwala im to stawić czoła licznym stereotypom, które słyszą na co dzień we własnym środowisku i przestrzeni publicznej, które dotyczą społeczności żydowskiej. Chciałbym, aby moje działania przyczyniły się do budowania wśród moich uczniów postaw tolerancji na podstawie merytorycznej wiedzy w zakresie wielokulturowości oraz znaczenia praw człowieka.

Działania

Marcin Mikołajczyk

Łomża

kontakt:
marcin.mikolajczyk@liderzydialogu.pl