Mariusz Madej

Łambinowice

Liderzy

Początki moich zainteresowań historią i miejscami pamięci związane są ze szczególnym zafascynowaniem młodą wtedy dziewczyną pracującą w miejscowym muzeum. Rozmawialiśmy dużo o historii, choć nie tylko, i tak zostało to do dziś – jest moją żoną, tworzymy wspólnie historie rodzinne, jej pasja zawodowa udzieliła się również mnie. To umożliwiło mi poznawanie nowych, ciekawych ludzi, nowych miejsc, otwartość na przeszłość i korzystanie z niej w swojej pracy nauczycielskiej. Wszechobecność historii w domu rodzinnym i poznawanie pracy muzealnika „od kuchni” daje mi nową perspektywę w przybliżaniu uczniom przeszłości i wspomagania ich w przyswajaniu różnorakich doświadczeń. Będąc ciekawym przeszłości i historii, zacząłem zdobywać wiedzę na ten temat, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia, kursach, samokształceniu. Kiedy po raz pierwszy wziąłem udział w szkoleniu na temat Zagłady zdałem sobie sprawę, że temat ten jest tak zminimalizowany w edukacji szkolnej, że należy coś z tym po prostu zrobić. I tak się zaczęło…

Jestem nauczycielem polonistą. Pracuję w Zespole Szkół w Łambinowicach, ucząc młodzież w wieku gimnazjalnym, jak i starszą. Staram się ciągle rozwijać swoje kompetencje i być permanentnie otwartym na to, co się dzieje wokół mnie w zakresie edukacji. Biorąc udział w różnorakich projektach i szkoleniach, zdobywam to, co jest jak najbardziej potrzebne w pracy nauczyciela – wiedzę, doświadczenie, nowe pomysły, które mogę spożytkować w celu osiągania stawianych sobie celów edukacyjnych, a także „zarażać” innych chęcią do zmian, ciągłym poszukiwaniem czegoś nowego i bycia otwartym i tolerancyjnym.

Swoje działania w kwestiach polsko-żydowskich, ze względu na miejsce, przestrzeń i historię, w której poruszam się i działam, dostosowuję do możliwości i zasobów, jakie powinienem uwzględniać, aby zachęcić, a nie zrażać do tej tematyki swoich uczniów, jak i lokalne środowisko. W głównej mierze skupiam się na edukowaniu poprzez wydarzenia kulturalne, które organizuję w szkole i w środowisku lokalnym, dostarczaniu wiedzy oraz udział w różnych projektach.

Jednym z nich jest Projekt Krokus, gdzie sadzenie krokusików już od kilku lat pozwala mi być obecnym w świadomości szkolnej z tematyką żydowską i zaszczepiać młodym ludziom ciekawość i wrażliwość w tym zakresie. Służą mi do tego również wystawy, które sprowadzam do szkoły i obudowuję warsztatami. W swoje działania włączam również innych nauczycieli, aby otwartość na tę tematykę nie ograniczała się tylko i wyłącznie do moich lekcji, ale żeby móc szeroko ją eksplorować również w innych obszarach nauczania. Działanie przez sztukę doskonale uczy młodzież postaw empatycznych, łatwiej jest im zrozumieć przeszłość i przeżyć to przez emocje, które zostawiają ślad w pamięci i kształtują postawę społeczną uczniów jako przyszłych dorosłych obywateli kraju. Spotkania ze świadkami historii, wyjazdy do miejsc pamięci, organizowanie lekcji muzealnych, udział w Marszu Żywych, pokazywanie dorobku i dziedzictwa kultury żydowskiej poprzez wycieczki są bezpośrednim, namacalnym dla młodego człowieka spotkaniem z kulturą, która wniosła wielkie bogactwo w ogólnopolskie dziedzictwo.

Patrząc już z dłuższej perspektywy na swoje działania w tym zakresie, to wydaje mi się to już tak naturalne, że z początkiem każdego roku szkolnego zastanawiam się, co tu jeszcze można zrobić więcej. Co ciekawego mogę zaproponować młodzieży, jakie są nowe wystawy, co gdzie i kiedy jest dla mnie dostępne, żeby móc to ściągnąć do siebie, do szkoły, do Domu Kultury, z kim mogę jeszcze podjąć współpracę. To są moje cele, które rokrocznie stawiam sobie na początku pracy. Widząc pozytywny odbiór moich działań, pytania uczniów, kiedy znów coś będzie, czy gdzieś pojedziemy, to wiem, że moje działania mają sens i nie trafiają w próżnię. To daje mi siłę i utwierdza mnie w przekonaniu, że podejmowane przez mnie działania mają sens i są ciągle potrzebne.

Mariusz Madej

Łambinowice

kontakt:
mariusz.madej@liderzydialogu.pl

Działania