Teresa Jabłońska

Września

Liderzy

Moje aktywne zainteresowanie historią i kulturą żydowską zaczęło się od momentu, kiedy zaczęłam pracować w szkole. Treści zawarte w podręcznikach o wspólnej historii Polaków i Żydów, pytania uczniów i częste schematy myślowe spowodowały, że zaczęłam najpierw czytać – pamiętam książkę Irka Grina „Ze złości”; potem zwiedzać i dokształcać się. I tak już zostało.

Jestem nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie; oczywiście moje zainteresowania związane są ze specjalnością zawodową. Zimą kocham dobre kino, a latem mój ogród.

Wszelkie działania mają charakter edukacyjny. Realizuję rocznie jeden projekt z grupą uczniów, w ramach którego są przewidziane warsztaty, wizyta w Muzeum Regionalnym, wyjazd do Warszawy lub Krakowa.

Staram się urozmaicać działania. Uczniowie poznają historię, kulturę, tradycję. Na lekcjach poszerzam treści o wątki żydowskie w ujęciu historycznym i współczesnym. Realizuję też lekcje wychowawcze, których tematem są mniejszości narodowe w Polsce.

Zdobywanie i poszerzanie wiedzy uczniów jest moim celem, jest nim też umiejętność właściwego zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi, weryfikowania swojego dotychczasowego sposobu myślenia. Mam satysfakcję, kiedy znajdą się fascynaci, którzy ten temat pociągną. Dowodem zaufania jest moment, kiedy uczniowie opowiedzą o swoich rodzinnych korzeniach.

Teresa Jabłońska

Września

kontakt:
teresa.jablonska@liderzydialogu.pl