Urszula Mróz

Konin

Liderzy

Najpierw chciałam wiedzieć więcej o wielokulturowym Koninie. Ślady materialne w mieście wciąż o tym przypominały, ewangelickie nagrobki na cmentarzu przy ul.Kolskiej czy okazała synagoga. Poszukiwania doprowadziły mnie do książek Józefa Lewandowskiego „Cztery dni w Atlantydzie” , a potem Theo Richmonda „Uporczywe echo. Sztetl Konin. Poszukiwanie”. To było odkrycie. Autorzy, opisując przedwojenny żydowski Konin, pobudzili na tyle moją wyobraźnię, że z tej drogi nie było już odwrotu. Zdałam sobie sprawę, że niewiele jest miejscowości, które mają tak niepowtarzalny materiał wspomnieniowy i szkoda byłoby to zostawić. Jestem nauczycielką historii w Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Koninie, zatem to szkoła jest polem mojego działania. Ucząc o żydowskiej przeszłości, staram się budować pamięć miejsca. Realizuję projekty, w których młodzież odkrywa i upamiętnia żydowską historię Konina, tj. „Klisze pamięci”, spektakl „Sen Marii” czy „Odczytać kamienie” w ramach Szkoły Dialogu.

Rdzennych mieszkańców Konina jest niewielu, większość to napływowi, którzy przybyli tu po II wojnie światowej. Oni i ich potomkowie często nie mają świadomości wielokulturowości miejsca, w którym żyją. Pomagam uczniom odkryć tę wiedzę. Chcę wierzyć, że wzbudzona w uczniach ciekawość i przeżyte emocje zaprocentują, staną się motorem do ich samodzielnych poszukiwań i działań. Mnie szkoła w niewielkim stopniu pomogła odkryć bogactwo wielokulturowości, chociaż liceum, do którego chodziłam, mieści się przy tej samej ulicy, co synagoga. Chciałabym, aby zetknięcie z żydowskim dziedzictwem uświadomiło młodzieży, jak ważny jest to element naszej kultury i historii, ale też sprawiło, że będzie bardziej otwarta, wyczulona na uprzedzenia, wrażliwsza społecznie i odpowiedzialna za drugiego człowieka.

Działania

Urszula Mróz

Konin

kontakt:
urszula.mroz@liderzydialogu.pl