Wojciech Mazan

Ostrowiec Świętokrzyski

Liderzy

Nie mam swojej legendy. Z perspektywy czasu widzę, że stopniowo byłem przechwytywany przez temat. Moje zainteresowanie Zagładą w zasadzie zaczęło się od pierwszych świadomych lektur, gdzieś w późnej podstawówce: Szmaglewska, Nałkowska, Krall. To była gorzka fascynacja. Kolejny powrót do tematu odbyłem z dziesięć lat później dzięki nowym fascynacjom: Żmijewski, Wilczyk, Janicka. Czyli można powiedzieć, że do tematu zbliżyłem się poprzez sztukę. Po powrocie po studiach do rodzinnego Ostrowca poznawałem miasto na nowo. Mówiłem sobie, że teraz podróżuję w czasie i że jak poznam historię miejsca będę bardziej „u siebie”. Wówczas dopiero zdałem sobie sprawę, że z oficjalnej historii miasta ostrowieccy Żydzi zostali niemal bez reszty wygumkowani. I – co było dla mnie niezwykłym odkryciem – także w moim rodzinnym mieście wydarzyła się Zagłada, a ja nic o tym nie wiem. Wówczas zacząłem szukać na strychach i w ludzkiej pamięci, by poznać historie. Uważałem, że tym co znajduję, muszę podzielić się z innymi.

Mieszkam i pracuję w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jestem fotografem, historykiem sztuki, kuratorem. Od ponad dziesięciu lat prowadzę Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki, w ramach którego realizuję projekty artystyczne łączące fotografię i historię lokalną. Jestem autorem dwóch książek fotograficznych: „Szmul Muszkies. Fotograf profesjonalny” (2016) i „Modeks” (2018). Obecnie pracuję w Biurze Wystaw Artystycznych Ostrowiec.

Przede wszystkim prowadzę bloga „Żydowski Ostrowiec”. Założyłem go w 2012 roku po to, by umieszczać na nim różnorodne informacje – czasami strzępy informacji – dotyczące ostrowieckich Żydów, które udaje mi się wyłowić. Prowadzę bloga, by ich nie zapomnieć i nie zgubić. Oczywiście ważną sprawą jest także udostępnienie tych informacji innym, tak Polakom, jak i Żydom.

Rzadko zastanawiam się nad głębokim sensem moich działań. Kiedy to robię i próbuję go opisać, wychodzą mi jakieś sentymentalne frazesy. Robię to, bo czuję potrzebę aby to robić. Dociera też do mnie, że inni także tego potrzebują – jedni mają potrzebę mówić, inni potrzebę słuchać. Jestem więc pośrednikiem.

Wojciech Mazan

Ostrowiec Świętokrzyski

kontakt:
wojciech.mazan@liderzydialogu.pl

Działania