Katarzyna Winiarska

Białowieża

Katarzyna Winiarska - Liderka Dialogu w Białowieży

Film – wywiad z Ocalonym z Białowieży Davidem Waldshanem. Jest to jedyne na świecie istniejące świadectwo żydowskiego mieszkańca Białowieży. Zostało przekazane do Archiwów w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie oraz do Jad Waszem w Jerozolimie.