• Liderzy Dialogu

    Wspólnota w działaniu

Aktualności 2020

Liderzy Dialogu to nieustannie rozwijająca się sieć aktywistów zaangażowanych w dialog polsko-żydowski. Kluczowa dla budowy tej społeczności jest możliwość osobistego spotkania, jak podczas corocznych konferencji: Ogólnopolskiej i Lokalnej. Kolejnym krokiem w rozwoju sieci Liderów Dialogu jest pomysł na regionalne grupy, które mają służyć temu, żeby Liderzy i Liderki mieli jeszcze więcej okazji do dawania sobie wsparcia, dzielenia się doświadczeniem i rozwiązywania problemów. Ich regularne spotkania to okazja do integracji, a także wspólnego działania.

Po zgłoszeniu się i wyłonieniu koordynatorów, powstał pilotaż regionalnych grup wsparcia w czterech regionach Polski: lubelskim, mazowieckim, podlaskim oraz wielkopolskim z lubuskim. Pierwsze spotkania grup odbyły się już online – to czas na opracowanie diagnozy potrzeb liderów i liderek z regionu i wspólny wybór wyzwań i zagadnień, z którymi grupa chce się zmierzyć w tym roku. Wierzymy, że regionalna synergia jeszcze bardziej wzmocni siłę, jaką są Liderzy Dialogu!

Projekt współfinansowany przez Ledor Wador Foundation i Conference on Jewish Material Claims Against Germany.

claims-conference