• Liderzy Dialogu

    Wspólnota w działaniu

Aktualności 2019

Dziewięcioro Liderek i Liderów Dialogu wzięło udział w warsztatach, dzięki którym zdobyli nowe umiejętności i narzędzia pomocne w realizacji projektów upamiętniających żydowskie społeczności ich miejscowości oraz obudowujących więzi z potomkami miejscowych Żydów. Podczas trzydniowych warsztatów – zorganizowanych przez Forum i poprowadzonych przez zewnętrzne ekspertki z bogatym doświadczeniem praktycznym – Liderzy i Liderki nauczyli się, jak przekładać swoje pomysły na metodologię zarządzania projektowego, jak sprawnie prowadzić projekty dla różnych grup odbiorców oraz jak reagować na różne problemy, które mogą się pojawić podczas realizacji. Warsztaty były też świetną okazją do wymiany doświadczeń podczas bardziej nieformalnych rozmów, zarówno w liderskim gronie, jak i z ekspertkami.

fot. J.Szkarłat, B.Gąsiorowska

Projekt współfinansowany przez Fundację Ledor Wador.

Dziękujemy Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference) za wsparcie programu Liderzy Dialogu. Poprzez restytucję mienia ofiar Holokaustu, Claims Conference umożliwia organizacjom na całym świecie prowadzenie działań edukacyjnych na temat Zagłady oraz zachowanie pamięci o tych, którzy zginęli.

claims-conference