• Co nowego

    w Forum Dialogu?

Wiceprezeska Forum Zuzanna Radzik wzięła udział w spotkaniu International Council of Christians and Jews we Frankfurcie nad Menem, gdzie była jedną z dwóch polskich uczestniczek pierwszego spotkania organizacji na żywo po przerwie spowodowanej pandemią. Najważniejszym wydarzeniem tegorocznej edycji jest pierwsza w historii uroczystość wręczenia Nagrody Seelisberg, którą uhonorowana została prof. Amy-Jill Levine w uznaniu roli, jaką jej badania nad Nowym Testamentem odegrały w budowie nowych, wzajemnie wzbogacających relacji między judaizmem a chrześcijaństwem. Cieszy nas to tym bardziej, że prof. Levine była gościnią jednego z zeszłorocznych spotkań w ramach cyklu „Wspólne Dziedzictwo”.

ICCJ działa jako organizacja parasolowa dla 37 afiliowanych przy niej narodowych organizacji z całego świata, które działają na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Polskę reprezentuje w niej Polska Rada Chrześcijan i Żydów. ICCJ i należące do niej organizacje promują bazujące na wzajemnym szacunku zrozumienie i współpracę między Żydami i chrześcijanami, podnoszą kwestię praw człowieka w nawiązaniu do tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej oraz zwalczają wszelkie formy nietolerancji, uprzedzeń, dyskryminacji, rasizmu i instrumentalnego traktowania religii.