• Szkoła Dialogu

    Przekraczamy granice pamięci

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych (klasy 6-8) i ponadpodstawowych do udziału w seminariach, które odbędą się w Lublinie, Białymstoku, Kielcach, Łodzi i Poznaniu. Trzecie z nich w piątek, 13 marca, w stolicy województwa łódzkiego.

Punktem wyjścia do rozważań o polsko-żydowskiej historii będą wątki z filmu „Kto napisze naszą historię”, który swoją premierę miał w styczniu tego roku. Film opowiada niezwykłą historię Archiwum Ringelbluma – Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. Archiwum, jedno z najważniejszych źródeł o zagładzie polskich Żydów, zostało odnalezione po wojnie i wpisane na listę UNESCO „Pamięć Świata”.

Idee tworzącej archiwum konspiracyjnej grupy Oneg Szabat przełożymy na konkretne narzędzia edukacyjne. Oddolnie pisana historia, nadająca podmiotowość zwykłym ludziom i ukazująca różnorodność ich losów będzie perspektywą, z której chcielibyśmy przyjrzeć się przedwojennej społeczności żydowskiej.

  • Jak mówić o historii i kulturze polskich Żydów z dala od utartych opowieści, a stawiając na jednostkowe, lokalne doświadczenia?
  • Jak odkrywać lokalną żydowską historię?
  • Jak budować zaangażowanie uczniów?

Seminarium będzie miało formę zajęć warsztatowych. Zaprezentujemy i wspólnie omówimy ćwiczenia możliwe do przeprowadzenia w klasie. Częścią seminarium będzie także spotkanie z Mirosławem Skrzypczykiem, nauczycielem ze Szczekocin, który od lat działa z uczniami na rzecz pamięci o Żydach ze swojej miejscowości. Mamy nadzieję, że będzie ono przestrzenią ciekawej dyskusji, szczerej rozmowy i wymiany doświadczeń.

Seminarium ma charakter edukacyjny, podnoszący kwalifikacje zawodowe. Każdy uczestnik otrzyma płytę z filmem „Kto napisze naszą historię” i zestaw materiałów metodycznych, jak również certyfikat uczestnictwa.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83, Łódź

Termin: 13 marca 2020, 11:00-17:00

Liczba miejsc ograniczona. W celu uczestnictwa w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Termin zgłoszeń upływa 3 marca 2020r.

Kolejne seminaria w Białymstoku i Poznaniu odbędą się w pierwszej połowie 2020 roku.

Organizator:

Forum Dialogu – największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa zajmująca się dialogiem polsko-żydowskim. Od 2008 roku prowadzi program edukacyjny Szkoła Dialogu, w którym do tej pory wzięło udział ponad 360 szkół z ponad 260 miejscowości. Jego celem jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce. Szkoła Dialogu kierowana jest do uczniów z mniejszych i średnich miejscowości, którzy samodzielnie odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną internetową

Prowadzący:

Izabela Meyza – antropolożka kultury, mediatorka i trenerka empatycznej komunikacji. Od wielu lat związana z Forum Dialogu. Pracuje w oparciu o metodę Porozumienia bez Przemocy (NVC). Wspiera nauczycieli, edukatorów i menedżerów w rozwoju kompetencji komunikacyjnych. Autorka materiałów edukacyjnych dot. przeciwdziałania przemocy i wspierania młodych ludzi w cyfrowym świecie. Współautorka materiałów edukacyjnych Szkoły Dialogu (Forum Dialogu).

Agnieszka Mierzwa – absolwentka hebraistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kulturoznawstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Koordynowała działania Centrum „Synagoga” w Zamościu. Współpracowała z Bramą Grodzką „Teatrem NN” i stowarzyszeniem „Studnia Pamięci”. Pracowała w Państwowym Muzeum na Majdanku jako przewodniczka, a następnie jako edukatorka, autorka scenariuszy warsztatów, prowadząca programy edukacyjne dla grup polskich i zagranicznych. W Forum odpowiada za program Szkoła Dialogu.

Mirosław Skrzypczyk – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Szczekocinach, prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego. Organizator i koordynator licznych projektów poświęconych tematyce żydowskiej (m.in. „Żydzi szczekocińscy. Przywracanie pamięci i odkrywanie śladów”, „Polacy i Żydzi razem – wielokulturowość ziemi lelowskiej”), wielu sesji popularnonaukowych i warsztatów edukacyjnych. Jeden z głównych organizatorów Szczekocińskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej. Współorganizator spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej oraz kursów dla nauczycieli, poświęconych historii i kulturze Żydów. Laureat nagrody „Chroniąc Pamięć” (2011), Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała (2014), i Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” (2018). Wyróżniony w konkursie Nagroda POLIN 2016. Autor, współautor, redaktor książek: „Żydzi lelowscy. Obecność i ślady”, „Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć”, „Chasydzi lelowscy. Spotkania w drodze”, „Pinkes Szczekocin” (polska edycja), „Szczekociny w opowieściach mieszkańców. Czasy przedwojenne i wojna”.

Działania edukacyjne towarzyszące filmowi Kto napisze naszą historię są możliwe dzięki wsparciu Al. And Gayle Berg Family Foundation