• Szkoła Dialogu

    Przekraczamy granice pamięci

Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki z woj. podlaskiego, a także z małych i średnich miejscowości z woj. mazowieckiego do udziału w seminarium online, które odbędzie 2-3 marca w godz. 17-19:30 na platformie Zoom.

Punktem wyjścia do rozważań o polsko-żydowskiej historii będą wątki z filmu „Kto napisze naszą historię”, który opowiada niezwykłą historię Archiwum Ringelbluma – Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. Archiwum, jedno z najważniejszych źródeł o zagładzie polskich Żydów, zostało odnalezione po wojnie i wpisane na listę UNESCO „Pamięć Świata”.

Idee tworzącej archiwum konspiracyjnej grupy Oneg Szabat przełożymy na konkretne narzędzia edukacyjne. Oddolnie pisana historia, nadająca podmiotowość zwykłym ludziom i ukazująca różnorodność ich losów będzie perspektywą, z której chcielibyśmy przyjrzeć się przedwojennej społeczności żydowskiej.

  • Jak mówić o historii i kulturze polskich Żydów z dala od utartych opowieści, a stawiając na jednostkowe, lokalne doświadczenia?
  • Jak odkrywać lokalną żydowską historię?
  • Jak szukać informacji w internetowych archiwach? Jak dotrzeć do materiałów z Archiwum Ringelbluma dostępnych online dotyczących mojego regionu?
  • Jak budować zaangażowanie uczniów?

Seminarium będzie miało formę zajęć warsztatowych. Zaprezentujemy i wspólnie omówimy ćwiczenia możliwe do przeprowadzenia w klasie. Częścią seminarium będzie także spotkanie z Mariuszem Sokołowskim, nauczycielem, który od lat działa z uczniami na rzecz pamięci o Żydach z Wasilkowa i Białegostoku. Mamy nadzieję, że będzie ono przestrzenią ciekawej dyskusji, szczerej rozmowy i wymiany doświadczeń.

Seminarium ma charakter edukacyjny, podnoszący kwalifikacje zawodowe. Każdy uczestnik otrzyma pocztą płytę z filmem „Kto napisze naszą historię” i zestaw materiałów metodycznych, jak również certyfikat uczestnictwa.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Do udziału zapraszamy nauczycieli i nauczycielki szkół podstawowych (klasy 6-8) i ponadpodstawowych, a także edukatorów i edukatorki.

Spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM we wtorek 2 marca, g. 17-19:30 oraz środę 3 marca, g. 17-19:30.

Prosimy o rejestrację przez formularz.

Z zarejestrowanymi osobami skontaktujemy się w sprawie szczegółów spotkania.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator:

Forum Dialogu – największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa zajmująca się dialogiem polsko-żydowskim. Od 2008 roku prowadzi program edukacyjny Szkoła Dialogu, w którym do tej pory wzięło udział ponad 360 szkół z ponad 260 miejscowości. Jego celem jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce. Szkoła Dialogu kierowana jest do uczniów z mniejszych i średnich miejscowości, którzy samodzielnie odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną internetową

Prowadzący:

Izabela Meyza – antropolożka kultury, mediatorka i trenerka empatycznej komunikacji. Od wielu lat związana z Forum Dialogu. Pracuje w oparciu o metodę Porozumienia bez Przemocy (NVC). Wspiera nauczycieli, edukatorów i menedżerów w rozwoju kompetencji komunikacyjnych. Autorka materiałów edukacyjnych dot. przeciwdziałania przemocy i wspierania młodych ludzi w cyfrowym świecie. Współautorka materiałów edukacyjnych Szkoły Dialogu (Forum Dialogu).

Julia Machnowska – w Forum Dialogu koordynuje programy skierowane do nauczycieli i przygotowuje materiały edukacyjne. Z wykształcenia historyczka – zajmuje się wojenną i powojenną historią polskich Żydów, a także historią mówioną.

Mariusz Sokołowski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku, Prezes Fundacji Otwartej Edukacji. Uczestnik i koordynator projektów poświęconych edukacji na rzecz tolerancji i lokalnej historii („Szlak Dziedzictwa Żydowskiego”, „Podlaska multikoalicja”, „Uwiecznić Atlantydę”, itd.). Absolwent studiów podyplomowych „Nazizm – Holokaust – Totalitaryzm” oraz uczestnik międzynarodowych kursów z pedagogiki Holokaustu (m.in. w Jad Waszem, Domu Konferencji w Wannsee, Memorial de la Shoah w Paryżu). Wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” oraz nagrodzony „Świadectwem Otwartego Umysłu za zaangażowanie w patriotyzm lokalny i zachęcania młodzieży do pamiętania o historii ” w konkursie „Gazety Wyborczej” Przystanek Młodzi.

Działania edukacyjne towarzyszące filmowi Kto napisze naszą historię są możliwe dzięki wsparciu Al. And Gayle Berg Family Foundation