• Szkoła Dialogu

    Przeszłość kluczem do przyszłości

Forum Dialogu

00-325 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 6


forum@dialog.org.pl
www.dialog.org.pl

Sekretariat:
tel. +48 22 551 50 10;
+48 22 551 50 20
fax. +48 22 378 45 27

Dział edukacyjny:
tel. +48 22 551 50 26

Konto bankowe:
23 1240 1343 1111 0000 2359 1097