• Szkoła Dialogu

    Przeszłość kluczem do przyszłości

Forum Dialogu

00-325 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 6


forum@dialog.org.pl
www.dialog.org.pl

Sekretariat:
tel. +48 662 568 972

Konto bankowe:
23 1240 1343 1111 0000 2359 1097