Dorota Budzińska

Laureatka konkursu grantowego w 2019 r.

Granty i stypendia dla Liderów Dialogu

Dąbrowscy Żydzi. Pejzaże pamięci”

Dorota Budzińska podejmuje różnorodne działania w celu upamiętnienia i przywrócenia pamięci o dawnych żydowskich mieszkańców Dabrowy Grodzieńskiej/Białostockiej. Nawiązywanie kontaktów z potomkami dąbrowskich Żydów, organizowanie ich spotkań ze społecznością lokalną, zbieranie relacji świadków historii czy prace porządkowe na cmentarzu żydowskim owocują niezwykle bogatym materiałem wizualnym i dokumentalnym. Celem projektu jest stworzenie strony internetowej, na której zostaną systematycznie zebrane i przedstawione informacje o przedwojennych żydowskich mieszkańcach Dąbrowy Białostockiej.

Prace nad stroną są prowadzone we współpracy z  Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dąbrowie, potomkami dąbrowskich Żydów, Społecznym Muzeum Żydów Białegostoku i regionu oraz uczestnikami programu Szkoła Dialogu. Głównymi odbiorcami umieszczonych na stronie wiadomości, zdjęć, map, dokumentów będą mieszkańcy Dąbrowy, uczniowie pobliskich szkół oraz potomkowie Żydów z Dąbrowy i sąsiednich miejscowości.

Darczyńcy

Program finansowany przez Fundację Ledor Wador.