• Liderzy Dialogu

  Wspólnota w działaniu

Aktualności 2022

Informujemy, że w konkursach na rok 2022 granty i stypendia zostały ostatecznie przyznane następującym osobom należącym do sieci programu Liderzy Dialogu:

W konkursie grantowym:

 • Dorocie Bidzie oraz Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie na projekt „Ekspozycja: Życie i Zagłada chełmskich Żydów w 80. rocznicę likwidacji getta w Chełmie” w kwocie 10 761,00 zł brutto,
 • Annie Brzyskiej oraz Stowarzyszeniu Pamięć i dialog. Wspólna historia na projekt „Historie ukryte: ustawienie tablic informacyjnych na cmentarzu żydowskim w Brzesku i przygotowanie wystawy o Malce Zimetbaum w 80. rocznicę likwidacji getta/akcji Reinhardt” w kwocie 15 000,00 zł brutto,
 • Mariuszowi Czujowi oraz STOWARZYSZENIU BRAMY PAMIĘCI WŁODAWA-SOBIBÓR na projekt „Zapomniane cmentarze żydowskie – świadkowie dziejów Włodawy” w kwocie 11 000,00 zł brutto,
 • Bożenie Gajewskiej oraz Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej na projekt „Śladami żychlińskich Żydów” w kwocie 9 000,00 zł brutto,
 • Teresie Jabłońskiej oraz Fundacji Dzieci Wrzesińskich na projekt „Historia i kultura Żydów wrzesińskich. Młodzież wrzesińska w miejscach pamięci” w kwocie 13 120,00 zł brutto,
 • Kamilowi Kmakowi oraz Sadze Grybów na projekt „Wykorzenieni/Ukorzenieni”’ w kwocie 6 000,00 zł brutto,
 • Dariuszowi Popieli oraz Fundacji Rodziny Popielów Centrum – Projekt Ludzie, nie liczby na projekt „Ludzie, nie liczby Nowy Sącz” w kwocie 10 000,00 zł brutto,
 • Markowi Rekuckiemu oraz Fundacji Sztetl Mszana Dolna na projekt „Uroczystość Upamiętniająca w 80. rocznicę Zagłady mszańskich Żydów” w kwocie 10 000,00 zł brutto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem potomków oraz wynagrodzeń koordynatorów,
 • Anicie Rucioch-Gołek oraz Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu na projekt „Upamiętnienie żydowskiej społeczności Zbąszynia” w kwocie 7 000,00 zł brutto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów tablicy upamiętniającej.

 

W konkursie stypendialnym na działania lokalne:

 • Markowi Chmielewskiemu na projekt “Dni Pamięci” – 80-ta rocznica likwidacji getta w Orli” w kwocie 6 024,00 zł brutto,
 • Mirosławowi Skrzypczykowi na projekt „80 lat od Zagłady szczekocińskich Żydów. Czuła bliskość z dawnymi mieszkańcami” w kwocie 6 024,00 zł brutto.

 

W konkursie stypendialnym na rozwój osobisty:

 • Teresie Jabłońskiej na zakup laptopa w kwocie 4 215,66 zł brutto,
 • Anicie Rucioch-Gołek na 10 dniowy wyjazd na wschód szlakiem kultury i historii Żydów polskich, szlakiem pamięci w kwocie 4 342,17 zł brutto.


Serdecznie gratulujemy!

Program Liderzy Dialogu wraz z programem grantów i stypendiów jest finansowany ze środków Friends of the Forum, Fundacji Ledor Wador oraz darowizn od osób prywatnych i instytucji wspierających Forum Dialogu w Polsce i za granicą. Stypendia na rozwój osobisty są możliwe dzięki środkom zebranym w The David and Anna Dlugie Kliger Scholarship Fund.