Joanna Potaczek

Laureatka konkursu stypendialnego na działania lokalne w 2019 r.

Granty i stypendia dla Liderów Dialogu

„Upamiętnienie mordu Żydów zamordowanych na cmentarzu żydowskim w Woli Michowej”

Głównym celem działań prowadzonych przez Joannę Potaczek jest upamiętnienie przedwojennych mieszkańców nieistniejącego już miasteczka – Woli Michowej. W ramach zaplanowanych działań autorka projektu odszuka w archiwach i źródłach historycznych jak najwięcej informacji o ok. 150 ofiarach mordu z lipca 1942 r. Na podstawie znalezionych informacji powstaną tablice upamiętniające, zaprojektowane tak, aby można było je sukcesywnie uzupełniać nowymi informacjami o żydowskich mieszkańcach Woli Miechowej.

Głównym odbiorcą projektu są dorośli mężczyźni osadzeni w Zakładzie Karnym w pobliskim Łupkowie. To do nich skierowane są działania edukacyjne prowadzone w ramach projektu – pogadanki, wykłady i warsztaty prowadzone przez historyków i lokalnych aktywistów. Uroczyste odsłonięcie kamiennych tablic na cmentarzu żydowskim w Woli Michowej odbędzie się w lipcu w obecności osadzonych z Zakładu Karnego, mieszkańców, regionalistów i działaczy lokalnych, przedstawicieli kościołów różnych religii oraz Judit Elkin, Ocalałej z Zagłady.

Darczyńcy

Program finansowany przez Fundację Ledor Wador.