Agnieszka Brzeska-Pająk

Radom

Liderzy

Rok 2011. Przychodzi zaproszenie od Forum Dialogu do udziału w projekcie Szkoła Dialogu. A ja chwilę wcześniej, kończąc studia poza Radomiem, podejmuję ważną decyzję – wracam do rodzinnego miasta, bo tu chcę pracować z młodzieżą i dla młodzieży. Spotykam fantastycznych ludzi: współpracowników i uczniów. Wszyscy oni sprawili, że w Radomiu zobaczyłam więcej i o historii mojego miasta pomyślałam głębiej, piękniej. Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunkach historia i socjologia, nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie, koordynatorką Centrum Młodzieżowego Wolontariatu w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży Arka w Radomiu. Moje zainteresowania to rodzina wielopokoleniowa, powieść młodzieżowa, film, polskie góry. Prowadzę lekcje, zajęcia o historii i wielokulturowości Radomia. Wraz z młodzieżą uczestniczę w wydarzeniach edukacyjno-kulturalnych o tej tematyce.

Przygotowuję audycje szkolne, gry międzyszkolne mówiące o żydowskiej przeszłości mojego miasta. Współorganizuję spotkania w ramach wizyt studyjnych Forum Dialogu, jestem współautorką trasy wycieczek śladami kultury żydowskiej, przygotowuję młodzież do roli przewodników. Uważam, że takie działania są potrzebne i bardzo rozwijające. Dzięki wspólnej pracy uczniowie dowiadują się o bogatej historii swojego miasta, poznają interesujących ludzi, otwierają się na świat. Dla mnie ważne jest, że tę historię poznajemy w terenie i uczymy się patrzeć w przyszłość, budować relacje, pracować zespołowo. Chciałabym poszerzać swoją wiedzę w tym temacie, rozumieć historię, aby z pasją i autentycznością przekazywać innym informacje o historii Radomia, ludziach oraz zdarzeniach.

Działania

Agnieszka Brzeska-Pająk

Radom

kontakt:
agnieszka.brzeska-pajak@liderzydialogu.pl