Mirosław Skrzypczyk

Lelów/ Szczekociny

Mirosław Skrzypczyk - Lider Dialogu w Lelowie i Szczekocinach

W ramach projektu zorganizowano warsztaty na temat historii i kultury Żydów, kolację szabatową oraz sesję popularnonaukową „Żydzi szczekocińscy – osoby, miejsca, pamięć” z udziałem pracowników Katedry Judaistyki UJ i Muzeum Żydów Polskich. Wygłoszone referaty zostały zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej.