• Szkoła Dialogu

    Przeszłość kluczem do przyszłości

Program Szkoła Dialogu uwrażliwia uczniów na zagadnienia związane z tematyką historii, tradycji i kultury Żydów polskich, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego dziedzictwa. Zależy nam na tym aby uczniowie zainteresowali się wielokulturową przeszłością swojej miejscowości, poznali ją, a przez to poczuli się współgospodarzami. Warsztaty w aktywny sposób przekazują nową wiedzę, inspirują i zachęcają do działania. Przygotowują także uczniów do realizacji samodzielnego projektu w ich miejscu zamieszkania czy nauki, w ramach którego młodzież dzieli się pozyskaną w ramach warsztatów wiedzą z innymi mieszkańcami. Realizacja programu przeciwdziała antysemityzmowi oraz buduje postawy otwartości wobec różnorodności i odmienności wśród uczestników. Młodzi ludzie uczą się pracy zespołowej, zyskują poczucie sprawczości oraz wpływu na przestrzeń, w której żyją. Dodatkowo pozyskują kompetencje cyfrowe poprzez praktyczne wykorzystanie narzędzi i aplikacji internetowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem przebiegu programu oraz warunkami uczestnictwa w sekcji Zgłoś szkołę. Uczniom i nauczycielom już z nami współpracującym polecamy sekcję Do pobrania, w której można znaleźć dodatkowe materiały edukacyjne oraz tutoriale przydatne w pracy nad projektem.

Zgłoś szkołę

Do udziału w programie zapraszamy uczniów i uczennice w wieku 13-19 lat wraz z nauczycielem ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii/wychowawczych, zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach i wsiach, które przed II wojną światową zamieszkiwali Żydzi.

Do pobrania

W tym miejscu znajdą Państwo materiały edukacyjne, które pomogą w opiece nad realizacją programu Szkoła Dialogu oraz projektu uczniowskiego.

Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, przygotowaliśmy materiały edukacyjne, które pomogą w realizacji Waszego projektu.