• Szkoła Dialogu

    Przeszłość kluczem do przyszłości

Podstawowe założenia XV edycji

  • zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach w formie stacjonarnej, które przyjadą poprowadzić na terenie szkoły trenerzy i trenerki Forum Dialogu.
  • w przypadku braku możliwości realizacji warsztatów w formie stacjonarnej na terenie szkoły z uwagi na sytuację epidemiologiczną warsztaty mogą być prowadzone w formie zdalnej poprzez platformę Zoom zarówno w sytuacji przebywania uczniów w domach jak i na terenie szkoły.
  • w ramach projektu zadaniem uczniów będzie przygotowanie wycieczki po miejscach związanych z lokalną społecznością żydowską w formie wirtualnej lub spaceru w przestrzeni miejscowości, w zależności od preferencji grupy i nauczyciela oraz aktualnych zasad bezpieczeństwa.

W tej edycji zapraszamy szczególnie placówki zlokalizowane w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców.

Przebieg programu

W ramach programu Szkoła Dialogu uczniowie spotykają się z edukatorkami i edukatorami Forum Dialogu na czterech warsztatach. W trybie stacjonarnym zajęcia odbywają się w szkole, natomiast w trybie zdalnym spotkania prowadzone są przez platformę ZOOM.

Celem zajęć jest przede wszystkim zapoznanie uczniów z historią i kulturą polskich Żydów, wpływem Zagłady na losy społeczności żydowskiej oraz różnorodnością życia żydowskiego współcześnie. Zainspirowana warsztatami młodzież przeprowadza własne poszukiwania dotyczące przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości oraz przygotowuje wycieczkę po miejscach z nią związaną. W trybie stacjonarnym zaprasza na przygotowany przez siebie spacer wybraną grupę mieszkańców. W wersji zdalnej uczniowie przygotowują wirtualną wycieczkę przy wsparciu wybranego narzędzia oraz promują ja w przestrzeni Internetu.

Warsztaty w trybie online jak i stacjonarnym mają te same cele oraz bazę wiedzy i umiejętności, którą przekazują uczniom edukatorki i edukatorzy Forum Dialogu.

Pierwsze spotkanie z trenerami Forum Dialogu ma na celu wprowadzenie uczestników w tematykę zajęć i zaznajomienie ich z pojęciami związanymi z przedwojennym życiem żydowskim. Podczas warsztatu otwierającego cykl, młodzież będzie mogła poznać historię swoich żydowskich rówieśników mieszkających przed wojną na terenie Polski. Uczniowie dowiedzą się również, jak niegdyś wyglądało typowe wielokulturowe miasteczko.

W czasie drugiego spotkania poruszany jest temat Zagłady i powojennych losów polskich Żydów. W drugiej części warsztatu trenerzy zapoznają uczniów z metodami pracy projektowej oraz wspólnie ustalają plan działań, które podejmą uczniowie pod nadzorem nauczyciela w okresie pomiędzy spotkaniami. W 3-4 tygodniowym okresie pomiędzy drugim a trzecim warsztatem trenerzy  i trenerki Forum Dialogu pozostają w kontakcie z uczniami i nauczycielem – stymulując oraz wspomagając pracę nad przygotowaniem wycieczki. To czas, w którym uczniowie przeprowadzają wywiady ze świadkami historii, poszukują informacji w archiwach, bibliotekach oraz dokumentują lokalne dziedzictwo żydowskie.

Kolejne spotkanie uczniów z trenerami poświęcone jest prezentacji zebranych informacji i materiałów o miejscach, które znajdą się na trasie wycieczki. Uczennice i uczniowie omawiają poszczególne elementy oraz znaczenie i funkcje cmentarza żydowskiego, synagogi, oraz innych ważnych miejsc w życiu przedwojennej społeczności żydowskiej. Trenerzy uzupełniają wiedzę uczniów, sugerując jednocześnie miejsca, które można dodać do trasy; wspólnie zastanawiają się nad tym jak najefektywniej zaprezentować rezultaty pracy uczniów lokalnej społeczności, oraz jakie inne działania mogliby jeszcze podjąć uczniowie. Trzeci warsztat jest również okazją do pokazania uczniom jaki wpływ na lokalną społeczność oraz inne osoby, w tym potomków Żydów mieszkających niegdyś w ich miejscowościach mogą mieć ich działania.

Ostatnie, czwarte spotkanie poświęcone jest różnorodności współczesnego życia żydowskiego. Ćwiczenia realizowane w jego trakcie mają połączyć wiedzę uczniów zdobytą podczas poprzednich spotkań, pokazać ciągłość życia żydowskiego które istniało także w ich miejscowości. Uczniowie podejmują także refleksję nad współczesną tożsamością społeczną, stereotypami oraz przynależnością do grup społecznych.

Realizacja projektu przez uczniów

Na projekt realizowany przez uczniów w ramach programu Szkoła Dialogu składa się przeprowadzenie poszukiwań i zebranie informacji na temat lokalnej społeczności żydowskiej, przygotowanie na ich podstawie wycieczki po miejscach z nią związanych oraz zaprezentowanie pozyskanej wiedzy, materiałów oraz przygotowanej trasy mieszkańcom i innym osobom zainteresowanym (w przestrzeni rzeczywistej lub wirtualnej). Zachęcamy też uczniów do podjęcia dodatkowych działań uwzględniających lokalną sytuację i potrzeby dzięki którym ich projekt ma szansą dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców. Uczestnicy programu w minionych latach sprzątali lokalne cmentarze żydowskie, stawiali tablice upamiętniające, przygotowywali wystawy zdjęć oraz przedstawienia, nagrywali filmy i teledyski, podejmowali współpracę z lokalnymi centrami turystycznymi w charakterze przewodników, tworzyli spacerowniki w formie papierowej i wirtualnej, malowali murale czy projektowali strony internetowe.

Uczestnicy programu wespół z nauczycielem oraz przy wsparciu trenerów i trenerek Forum Dialogu podejmują decyzję o ostatecznej formie działań uwzględniając sytuację epidemiologiczną oraz obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Konkurs

Na zakończenie prosimy o nadesłanie sprawozdania z przeprowadzonych działań, które bierze udział w organizowanym przez Forum Dialogu konkursie. Najlepsze zrealizowane projekty wyróżnione zostaną cennymi nagrodami dla uczniów, szkół i nauczycieli-opiekunów. Placówki, których uczniowie wywiążą się ze wszystkich zadań, otrzymają tytuł SZKOŁY DIALOGU oraz pakiet publikacji.

Harmonogram XV edycji programu

do 20 kwietnia 2022: przesyłanie zgłoszeń w przypadku chęci udziału w programie

21 lutego – 10 czerwca 2022: realizacja warsztatów oraz projektów przez uczniów

24 czerwca 2022: ostateczny termin na przesłanie sprawozdania ze zrealizowanych działań

lipiec 2022 – sierpień 2022: ocena nadesłanych sprawozdań uczniowskich

do 31 października 2022: rozstrzygnięcie konkursu

Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu Szkoła Dialogu oraz jego załącznikami: ‘Rola nauczyciela w programie’ oraz ‘Wytyczne do projektu uczniowskiego’.

Najważniejsze informacje:

  • Udział w programie Szkoła Dialogu jest bezpłatny.
  • Program skierowany jest do placówek zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach i wsiach, które przed II wojną światową zamieszkiwali Żydzi.
  • Do programu zapraszamy uczniów w wieku 13-19 lat ze szkół podstawowych (7 i 8 klasy), ponadpodstawowych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii/wychowawczych.
  • Na program składają się 4 spotkania: w trybie zdalnym na każde z nich należy przewidzieć 2,5 godziny, a w trybie stacjonarnym 4,5 – 5 godzin zegarowych.
  • Grupa biorąca udział w warsztatach powinna liczyć pomiędzy 15 a 30 osób

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. Z uwagi na zdalną pracę biura, prosimy o kontakt drogą elektroniczną.

Koordynatorka programu

Agnieszka Mierzwa

E | agnieszka.mierzwa@dialog.org.pl