Kielce

XI Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego I. Gałczyńskiego

Większość uczniów biorących udział w warsztatach w marcu i kwietniu 2011 r. po raz pierwszy poznawała historię i kulturę Żydów, odkrywając jednocześnie przeszłość swojego miasta. Uczniowie dowiedzieli się, że przed wojną 31 proc. kielczan stanowili Żydzi, że w mieście przetrwał budynek synagogi przy ul. Warszawskiej, budynek domu modlitewnego przy ul. Słowackiego oraz cmentarz w dzielnicy Pakosz. Licealistów zaciekawiły zwłaszcza informacje dotyczące żydowskiego kalendarza, zasad koszerności czy wielokulturowości. Rozmawiali także o pogromie kieleckim z 1946 r.

„Za zasłoną przeszłości – odkrywamy ślady kieleckich Żydów” to tytuł finałowej wycieczki. Odbyła się ona 7 czerwca 2011 r.

Zaproszeni goście rozpoczęli ten niezwykły spacer na żydowskim cmentarzu. Tu nastąpiło spotkanie z Bogdanem Białkiem – prezesem Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Zaprezentował on m.in. fragmenty wywiadów z ocalonymi z kieleckiego pogromu, żyjącymi obecnie w Izraelu.

Następnie spacerowicze ruszyli na ul. Seminaryjną, gdzie poznali historię budynku, w którym od 1917 r. działało Gimnazjum Gminy Wyznaniowej Żydowskiej dla chłopców. Na ul. Słowackiego goście zatrzymali się przy synagodze ufundowanej przez Herszla Zagajskiego. Kolejnym punktem na trasie było Gimnazjum Żeńskie założone w 1910 r. przez Stefanię Wolmanową.

Na pl. Wolności, który do II wojny światowej nosił nazwę Bazarowego, uczestnicy wycieczki spotkali się z profesorem Stanisławem Żakiem – świadkiem pogromu z 1946 r. – i z wiceprezydentem Kielc Czesławem Gruszewskim. Zebrani dyskutowali m.in. o roli upamiętniania przeszłości. Nie zabrakło też poczęstunku – spacerowicze mogli skosztować macy. Pod pomnikiem Jana Karskiego uczestnicy wycieczki dyskutowali z Krzysztofem Tworogowskim z Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta o możliwości rozszerzenia współpracy LO Gałczyńskiego z liceami z Izraela. Stanęli także pod dwoma pomnikami – pomnikiem ofiar pogromu autorstwa amerykańskiego artysty Jacka Sala oraz pod rzeźbą „Menora” upamiętniającą ofiary getta. Tam też spotkali się z twórcą rzeźby Markiem Cecułą.

Ostatnim punktem wycieczki był budynek synagogi ufundowanej przez Esterę i Mojżesza Pfefferów, który obecnie służy za siedzibę oddziału Archiwum Państwowego. Cały spacer został udokumentowany, a jego część zarejestrowali dziennikarze z internetowej telewizji iTV Kielce. W największym kieleckim dzienniku „Echo Dnia” ukazał się artykuł na temat działań licealistów. Ponadto, z pomocą nauczycieli, uczniowie przeprowadzili wywiady z osobami zaangażowanymi w upamiętnianie polsko-żydowskiej przeszłości Kielc. Młodzież przygotowała dodatkowo wirtualną mapę żydowskich Kielc, specjalne wydanie gazetki szkolnej „Gałek” oraz gazetkę ścienną w szkole. Za ambitną skalę projektu oraz wysiłek włożony w jego realizację licealiści otrzymali wyróżnienie na Gali Szkoły Dialogu.

Na zajęciach omawialiśmy zwyczaje, jedzenie i życie codzienne Żydów.
Odkrywałyśmy dawne Kielce, co się zmieniło oraz jakie pomniki upamiętniają ważne wydarzenia w mieście. Co prawda w Kielcach mieszkam od małego, ale muszę przyznać, że nie miałam pojęcia, co oznacza dany pomnik ani gdzie znajduje się cmentarz żydowski.

Ania, uczestniczka warsztatów

Nie wiedziałam, że w moim mieście znajduje się tak wiele miejsc upamiętniających Waszą historię, kulturę i obecność. Nie mogę się doczekać realizacji przygotowywanej przez nas wycieczki Waszymi śladami.

Marta, uczestniczka warsztatów

Zaskoczyło mnie, że w naszym mieście jest wiele zabytków związanych z nimi [Żydami]. (…) nigdy nie spodziewałam się, że w moim mieście Kielcach był po wojnie pogrom żydowski. Jest mi bardzo smutno z tego powodu.

Uczestnik warsztatów

Więcej takich pomysłów, takich jak TE warsztaty „dialog.“ Pozdrawiam osobę(y), które się podjęły wymyślanie i wprowadzanie czegoś tak ważnego.

Paulina, uczestniczka warsztaów

Kielce

Szkoła:
XI Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego I. Gałczyńskiego
Wyróżnienie:
Wyróżnienie na Gali Szkoły Dialogu 2011
Uczniowie:
klasy I-II
Nauczycielka:
Dorota Batóg
Trenerki:
Anna Maculewicz, Anna Szyba

Więcej informacji o Kielcach znajdziesz na stronie Wirtualny Sztetl:

Darczyńcy

Program Szkoła Dialogu w Kielcach został zrealizowany dzięki wsparciu MARYLIN i RAYA COHEN’ÓW.

Dziękujemy Friends of the Forum za wsparcie programu edukacyjnego Szkoła Dialogu.

FOF właściwe