Sosnowiec

Gimnazjum nr 16 im. Marii Konopnickiej

Podczas wiosennych warsztatów Szkoły Dialogu trenerki Forum Dialogu – Katarzyna Niewczas i Karolina Jastrzębska-Mitzner pokazywały uczniom zdjęcia przedwojennego Sosnowca. Gimnazjaliści mogli się przekonać, jak ich miasto wyglądało kiedyś, jak mogą je pamiętać ich babcie i dziadkowie. Uczestnicy warsztatów poznawali różnice między kalendarzem katolickim, a judaistycznym, między Wielkanocą a Pesach. Rozmawiali o Zagładzie i o współczesnym Izraelu oraz jego kulturze. Wspólnie próbowali rozstrzygnąć, jak ma wyglądać ich projekt kończący Szkołę Dialogu, jaką trasą ma przejść zorganizowana przez nich wycieczka. Stanęli przed pytaniem, kto powinien pamiętać o żydowskim Sosnowcu i czy przypadkiem nie jest to ich obowiązkiem.

Kiedyś Sosnowiec był największym miastem Zagłębia Dąbrowskiego. Jego nazwa pochodzi od rosnących wokoło borów sosnowych. Żydzi zaczęli się tu osiedlać stosunkowo późno, mniej więcej w połowie XIX wieku. Pierwszym z nich prawdopodobnie był Abram Blumental, który z Modrzejowa do Sosnowca przeniósł się w 1859 roku. To on wybudował pierwszy murowany budynek w mieście, tuż obok urzędu celnego. Pojawiający się w następnych latach Żydzi osiedlali się bliżej stacji kolejowej. Sosnowieccy Żydzi długo nie mieli swojej gminy ani swojego cmentarza, ciała zmarłych chowali w położonym obok Będzinie. Własny cmentarz założyli dopiero w 1893 roku, kiedy na Sosnowiec spadła wielka epidemia dżumy. W roku 1896 ukończyli budowę Wielkiej Synagogi przy ówczesnej ulicy Policyjnej, a dwa lata później założyli gminę żydowską. Życie żydowskie w Sosnowcu bardzo prężnie się toczyło. Działali syjoniści i żydowski ruch robotniczy, którego członkowie brali udział w organizowaniu pierwszych strajków.

Podczas rewolucji 1905 roku młodzież żydowska przyłączyła się do protestów, a między 1906 i 1908 rokiem zaczął się rozwijać Bund i Poalej Syjon. W roku 1915 sosnowieccy Żydzi otworzyli nowoczesne liceum, a rok później bibliotekę im. Pereca. Syjoniści organizowali spotkania i debaty, działało Makabi i powstał Agudat Israel. Zasiadali w radzie miejskiej. Bywało też niespokojnie. W 1903 roku na Rosz ha-Szana, nad rzeką, polscy robotnicy obrzucili Żydów kamieniami. Z kolei w lipcu 1911 roku kolejna grupa wtargnęła do synagogi do modlących się Żydów. Usłyszeli, że jakaś dziewczyna, katoliczka, została porwana.

Niemcy weszli do miasta 4 września 1939 roku i w pierwszych egzekucjach zabili 30 Żydów. 9 września spalili synagogę na ulicy Dekerta. Obóz przejściowy ,,Dulag”, utworzony dla tych, którzy potem byli wysyłani do obozów pracy, otoczono drutem. W obozie ,,Zwilag” umieszczono rodziny żydowskich robotników, którzy ukrywali się przed deportacją. W roku 1942 w sosnowieckiej dzielnicy Środula utworzono getto dla młodych żydowskich robotników. Słabych i starszych zebrano w gettach w Modrzejowie i w Starym Sosnowcu. W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia getto zlikwidowano. Około 400 osób zginęło, stawiając opór lub próbując uciec, ponad 10 tysięcy wywieziono do obozu Auschitz Birkenau. 15 stycznia 1944 roku z Sosnowca wyjechał ostatni transport. Po wojnie wrócili ci, którym udało się przeżyć obozy i przesiedlenie do ZSRR. W czerwcu 1945 roku wszystkich Żydów było 2719, ale nikt nie osiedlał się tu na stałe. Jechali dalej na Zachód albo do Palestyny.

fot. K.Jastrzębska-Mitzner, K.Niewczas

Historia sosnowieckich Żydów jest bardzo dobrze udokumentowana, co sprawiło, że uczniowie mieli ułatwione zadanie jeśli chodzi o przygotowanie scenariusza spaceru po mieście. Niestety nie zachował się żaden z budynków synagogi, a na miejscu Wielkiej Synagogi dzisiaj stoi sklep. Dwa cmentarze administrowane przez Gminę Żydowską w Katowicach są w dobrym stanie, ale na terenie trzeciego, położonego w sosnowieckich Miłowicach, funkcjonuje nielegalne wysypisko śmieci.

Przygotowując się do wycieczki uczniowie spotykali się z mieszkańcami Sosnowca, którzy pamiętają czasy przedwojenne. Przemierzali miasto w poszukiwaniu materialnych śladów po żydowskiej społeczności, oglądali budynki, zaglądali w zakamarki, a zebrany materiał posłużył im do zrobienia filmu, prezentacji multimedialnej o sławnych żydowskich sosnowiczanach i wystawy zdjęć, która najpierw była prezentowana w ich szkole, a później została przeniesiona do sosnowieckiego Urzędu Miasta. Zaprojektowali ulotkę, która byłą jednocześnie zaproszeniem na ich projekt finałowy i którą wręczyli nawet prezydentowi miasta. Zrobili sondę wśród mieszkańców miasta na temat ich wiedzy o żydowskiej historii Sosnowca. Wzięli też udział w Ogólnopolskiej Akcji „Żonkile”, upamiętniającej 73. rocznicę powstania w getcie warszawskim.

Gimnazjaliści wyszli z inicjatywą umieszczenia tablicy pamiątkowej przy ul. Staszica, w miejscu w którym w 1944 roku rozstrzeliwano Żydów po upadku powstania w getcie na Środuli. Ich pomysł spotkał się z życzliwym przyjęciem Urzędu Miasta, który ufundował i odsłonił tablicę.

Równocześnie zastanawiali się, dyskutowali i próbowali wypracować wspólną koncepcję organizowanej przez siebie wycieczki. Na finałową wycieczkę zaprosili uczniów i rodziców oraz przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, którego oddział znajduje się w Sosnowcu. Spacer „Śladami sosnowieckich Żydów” odbył się 10 czerwca 2016 roku, w piątek. Gimnazjaliści poprowadzili gości w kilka miejsc, które uczniom wydały się ciekawe i symboliczne dla przedwojennego Sosnowca. Przede wszystkim była to tablica na ścianie kina Helios upamiętniająca zamordowanych w czasie wojny Żydów. Na trasie spaceru znalazł się też budynek niegdysiejszego centrum handlowego na ulicy Modrzejowskiej, które stanowiło ważny element codzienności żydowskiej w Sosnowcu. Grupa poszła też na ulicę Dekerta 16, w miejsce,  w którym przed wojną stała Wielka Synagoga, spalona 9 września 1939 roku.

Kolejnym punktem programu był dom, w którym urodził się Władysław Szpilman i pomnik Jana Kiepury. Na trasie znalazła się również cerkiew ufundowana między innymi przez żydowskiego mieszkańca Sosnowca Adolfa Oppenheima i tablica przy ulicy Mireckiego, upamiętniająca miejsce, z którego sosnowieckich Żydów wywożono do Auschwitz-Birkenau.

Wycieczkę zakończyła wizyta na cmentarzu żydowskim przy ulicy Gospodarczej. Chłopcy weszli tam w jarmułkach uszytych specjalnie na tę okazję przez jedną z uczennic. Projekt gimnazjalistów nie tylko pokazał uczestnikom spaceru żydowską historię miasta, lecz także na trwałe wpisał się w jego krajobraz, upamiętniając to, co powinno być pamiętane.

Nie chodzi tylko o społeczność żydowską, ale w szczególności o tolerancję oraz akceptację odmienności poglądów innych i poszanowanie ich.

Wiktor, uczestnik warsztatów

Projekt dał nam nowe spojrzenie na wiele miejsc, postaci i wydarzeń.

Uczestnik warsztatów

Poruszyła mnie historia starszej kobiety, której udało się wyemigrować do Stanów Zjednoczonych. Wzruszyłam się, kiedy śpiewała starą polską piosenkę, którą pamiętała z czasów, kiedy jeszcze mieszkała w Polsce. Cieszę się, że dołączyłam do projektu, i że w nim uczestniczę.

Uczestniczka warsztatów

fot. K.Jastrzębska-Mitzner, K.Niewczas

Sosnowiec

Szkoła:
Gimnazjum nr 16 im. Marii Konopnickiej
Wyróżnienie:
II miejsce na Gali Szkoły Dialogu 2016
Uczniowie:
klasy I i II, Szkolny Klub Historyczny
Nauczycielka:
Elżbieta Rudzka
Ekspert:
Grzegorz Onyszko
Trenerki:
Karolina Jastrzębska-Mitzner, Katarzyna Niewczas

Więcej informacji o Sosnowcu znajdziesz na stronie Wirtualny Sztetl:

Darczyńcy

Program Szkoła Dialogu w Sosnowcu został zrealizowany dzięki wsparciu firmy AMTRA LTD.

Dziękujemy Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference) za wsparcie programu edukacyjnego Szkoła Dialogu. Poprzez restytucję mienia ofiar Holokaustu, Claims Conference wspiera organizacje na całym świecie w działaniach edukacyjnych na temat Holokaustu oraz na rzecz zachowania pamięci o ofiarach Zagłady.

logo 2

Dziękujemy Friends of the Forum za wsparcie programu edukacyjnego Szkoła Dialogu.

FOF właściwe