Wieluń

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka

Warsztaty Szkoły Dialogu w Wieluniu odbywały się w pięknie urządzonej szkolnej Izbie Pamięci. Sprzyjająca sceneria tego minimuzeum opisującego historię Wielunia z września 1939 r. oraz pasja nauczycielki historii sprawiły, że  bardzo szybko uczniowie wykazali żywe zainteresowanie tematyką warsztatów. Jak sami mówili: „od początku naszej edukacji interesowała nas historia, zwłaszcza ta najbliższa naszemu sercu, regionalna. Jednak fantastyczne trenerki Magdalena Ogieniewska i Weronika Romanik porwały nas do pracy.” Licealiści już po pierwszym warsztacie rozpoczęli intensywną kwerendę w wielu instytucjach – lokalnych kościołach, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Urzędzie Miasta i Instytucie Pamięci Narodowej.

W trakcie poszukiwań dowiedzieli się, że przed wojną w Wieluniu mieszkało ok. 5240 Żydów, co stanowiło wówczas 33 proc. ogółu ludności. W mieście istniała klasycystyczna synagoga, obok niej stała mykwa, a do gminy należał także dom kahalny z ogrodem, dom dla biednych Żydów, kirkut i dom cmentarny. Funkcjonowała też żeńska szkoła, Bet Jaakow,  jak również kilka chederów i bibliotek. Wieluńscy Żydzi zajmowali się produkcją wyrobów bawełnianych, pracowali w mydlarni, olejarni, tartaku.

Mieszkali głównie w kamienicach w centrum miasta, które zostały doszczętnie zniszczone podczas niemieckich bombardowań we wrześniu 1939 r. Obecnie zachowane dziedzictwo żydowskie obejmuje kirkut, na którym znajduje się z pomnik upamiętniający ofiary, miejsce po synagodze,  gdzie stoi tablica informacyjna, oraz pomnik upamiętniający dawne miejsce modlitwy.

Po zakończeniu projektu uczniowie pisali, że podczas tych trzymiesięcznych poszukiwań doświadczyli „niesamowitych przygód i zdobyli liczne umiejętności oraz wiedzę”. Równolegle do poszukiwań w lokalnych instytucjach prowadzili poszukiwania w sieci – w internecie znaleźli m.in. wersję on-line „Informatora Wieluńskiego” napisanego w 1935 r., a także zdjęcia żydowskiej młodzieży z Wielunia z 1937 r. oraz portret rodziny Jakubowicz pochodzącej z Wielunia z 1942 r. Ich rzetelne i skrupulatne poszukiwania zostały docenione – w czerwcu do uczniów zgłosiła się p. Małgorzata Płoszaj, współpracująca z portalem Wirtualny Sztetl z prośbą o udostępnienie odnalezionych zdjęć. Dalsze wydarzenia również obfitowały w niespodzianki: przy pomniku na kirkucie  licealiści odkryli tabliczkę pozostawioną przez potomkinię wieluńskich Żydów, która niedawno odwiedziła Wieluń, i zapisała na niej kontakt do siebie.

Uczniowie nawiązali różne cenne kontakty: Radio Ziemi Wieluńskiej stało się partnerem medialnym grupy podczas jej dalszych działań, a Paweł Gogola, autor tekstów i kompozytor, zgodził się napisać piosenkę promującą projekt. Dzięki dofinansowaniu z Rady Rodziców piosenka „Dzieci Korczaka” została nagrana w profesjonalnym studiu.

19 kwietnia uczniowie zaprezentowali spektakl pod tytułem „Trwanie pamięci”, a następnie złożyli żonkile pod pomnikiem poświęconym wieluńskim Żydom. Także w kwietniu grupa  została zaproszona na posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej, na której uczniowie przedstawili swój projekt zgromadzonej tam młodzieży. W międzyczasie uczestniczki programu Szkoła Dialogu dbające o promocję stworzyły logo projektu, plakat i zaproszenia na wycieczkę, a także umieściły informację o wydarzeniu na stronie internetowej. Rozpoczął się  końcowy etap przygotowań. W jednej z wieluńskich parafii uczniowie wypożyczyli sprzęt nagłaśniający. Ostatnim punktem było upieczenie żydowskich ciasteczek hamantaszy jako poczęstunku dla uczestników wycieczki.

28 maja licealiści oprowadzili grupę ok. 50 osób szlakiem wieluńskich Żydów. Stali się przewodnikami po izbie pamięci w ich szkole, pokazali  osobom biorącym udział w wycieczce miejsce, gdzie przed wojną znajdowała się synagoga, wskazali teren getta, udali się na pl. Legionów oraz cmentarz żydowski.

Uczestnicy wycieczki odwiedzili także Muzeum Ziemi Wieluńskiej, w którym uczniowie opowiedzieli o zgromadzonych tam judaikach, oraz Bibliotekę Miejską, gdzie zaprezentowali obraz przedstawiający wieluński rynek wraz z jego przedwojennymi mieszkańcami.

Uczniowie nie poprzestali jednak na zorganizowaniu wycieczki. Przeprowadzili i udokumentowali kilka wywiadów ze świadkami historii – p. Henrykiem Strózikiem, p. Stanisławem Sęczkowskim, p. Kieszowskim, p. Zofią Burchacińską i p. Bączkowską. Ku zadziwieniu wszystkich stworzyli również aplikację na urządzenia mobilne „Wilojn-Wieluń”, z którą można zwiedzać żydowski Wieluń. Na portalu Facebook powstała strona, którą bardzo aktywnie prowadzili.

Opracowali ponadto pięć scenariuszy do warsztatów przedmiotowych o obyczajowości żydowskiej oraz przeprowadzili zajęcia według tych scenariuszy dla uczniów swojej szkoły. W czerwcu narysowali na boisku szkolnym obrazy przedstawiające Wieluń przed wojną, w trakcie wojny i po wojnie, chcąc w ten sposób upamiętnić żydowską społeczność miasta.
Udział w programie Szkoła Dialogu był dla uczestników okazją do samodzielnego działania, uzewnętrznienia kreatywności, szansą na odkrycie swoich talentów i poszerzenie horyzontów. Jak sami mówią, „projekt Szkoły Dialogu był ogromną inspiracją do dalszych działań, nie tylko tych dotyczących Żydów i nie tylko tych na terenie naszego miasta.”

Uczestnicy programu Szkoła Dialogu poznają znaczenie wielokulturowości, dzięki czemu mogą postrzegać się jako cząstka czegoś większego, uczą się tolerancji, uwrażliwiają się na drugiego człowieka, uczą się współpracować w grupie i odpowiedzialności za powierzone zadania oraz samodzielnie poszukują źródeł.

Agnieszka Mysakowska, nauczycielka historii i opiekunka projektu

Myślę, że jest to wspaniałe i pełnowartościowe doświadczenie. Uczymy się nie tylko o naszej przeszłości, ale rozwijamy kontakty międzyludzkie, przełamujemy bariery utworzone przez społeczność lub nas samych. Dowiadujemy się, że wspólnota potrafi wiele zdziałać. Uświadamiamy młodzież, a nawet osoby starsze, o historii miasta, a co za tym idzie o kulturze, w której żyją.

Zuzia, uczestniczka warsztatów

Projekt Szkoły Dialogu był dla nas wszystkich ogromną inspiracją do dalszych działań, nie tylko tych dotyczących Żydów i nie tylko tych na terenie naszego miasta. Bardzo dziękuję za szansę uczestnictwa w projekcie.

Ewelina, uczestniczka warsztatów

Zrozumiałam jak ważne jest to, aby nie zapominać o tym, co było, o historii wieluńskich Żydów. Podczas warsztatów nauczyłam się również, jak ważne są wartości typu praca zespołowa czy wielokulturowość.

Wiola, uczestniczka warsztatów

Wieluń

Szkoła:
II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka
Wyróżnienie:
I miejsce na Gali Szkoły Dialogu 2015
Wyróżniona Szkoła kontynuująca 2016
Uczniowie:
klasa IIa i IIb
Nauczycielka:
Agnieszka Mysakowska
Ekspert:
Tadeusz Olejnik
Trenerki:
Magda Ogieniewska, Weronika Romanik

Więcej informacji o Wieluniu znajdziesz na stronie Wirtualny Sztetl:

Darczyńcy

Dziękujemy Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference) za wsparcie programu edukacyjnego Szkoła Dialogu. Poprzez restytucję mienia ofiar Holokaustu, Claims Conference wspiera organizacje na całym świecie w działaniach edukacyjnych na temat Holokaustu oraz na rzecz zachowania pamięci o ofiarach Zagłady.


Claims Conference

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Obywatele

Dziękujemy Friends of the Forum za wsparcie programu edukacyjnego Szkoła Dialogu.

FOF właściwe