• Szkoła Dialogu

    Przekraczamy granice pamięci

Sukces Forum Dialogu jest oparty na pracy zmotywowanej i zaangażowanej grupy trenerskiej. Rozumiejąc konieczność jej stałego rozwoju i poszerzania umiejętności, stworzyliśmy program ciągłego szkolenia i integracji oraz wymiany doświadczeń. Dzięki temu nasz zespół może profesjonalnie a jednocześnie z pasją odpowiadać na wciąż nowe wyzwania. Przygotowany dla trenerów program szkoleniowy nie tylko dostarcza nowych narzędzi trenerskich, lecz także nieustannie poszerza ich wiedzę na temat relacji polsko-żydowskich, stwarza okazję do spotkania z ekspertami i odwiedzenia miejsc związanych z historią i współczesnym życiem żydowskim.

W ten sposób stworzyliśmy kilkudziesięcioosobowy zespół młodych ludzi zaangażowanych w dialog polsko-żydowski i mających wyjątkowe doświadczenie w pracy edukacyjnej w różnych miejscach Polski. Trenerów jadących do niewielkiej miejscowości, by wraz z młodzieżą odkrywać żydowską historię, cechuje spora wiedza, jak również przekonanie, że ich działanie jest ważne. Ten zapał pozwala zachęcić uczniów do tego, by poświęcili na poszukiwania długie godziny i włożyli w projekt całą swoją pomysłowość i energię. Proces zostawania edukatorem Forum uwzględnia 10–12 dniowy program szkoleniowy. Podczas szkolenia nowo zrekrutowani trenerzy uczestniczą w wykładach na temat polsko-żydowskiej historii i relacji, które uwzględniają w szczególności problematykę Zagłady, kultury żydowskiej, tradycji, dziedzictwa oraz życia współczesnej społeczności żydowskiej. Uczestnicy odwiedzają miejsca związane z historią i obecnym życiem społeczności żydowskiej, spotykają się z jej przedstawicielami oraz reprezentantami żydowskich organizacji związanych z dziedzictwem, z aktywistami społecznymi oraz ekspertami. W ciągu roku oprócz swojej pracy trenerzy przechodzą cykl szkoleń dotyczących zarówno podstawowych umiejętności psychologicznych koniecznych w pracy z grupą, jak i specyfiki prowadzonych przez Forum zajęć.

fot. M.John

Scenariusz każdych zajęć jest dokładnie omawiany i ćwiczony na szkoleniach. Dodatkowo nasi trenerzy mają możliwość uczestnictwa w zajęciach dotyczących stosunków polsko-żydowskich, takich jak dyskusje, projekcje filmów, wykłady.

Edukatorzy Forum Dialogu uczą się, w jaki sposób zachowywać się w trudnych sytuacjach, jak reagować w obliczu antysemickich komentarzy, które mogą paść podczas warsztatów, jak przezwyciężyć opór lokalnej społeczności i radzić sobie z brakiem wsparcia lub zbytnim ingerowaniem w pracę warsztatową nauczycieli w szkołach.

Pracę z Forum rozpoczęłam jako trener, chciałam po prostu prowadzić warsztaty. To tutaj właśnie uczyłam się o kulturze i historii Żydów i jakoś tak dalej się to potoczyło, że zarówno moją pracę licencjacką, jak i magisterską – obie – poświęciłam tematyce żydowskiej. Ten temat stał mi się po prostu bliski. Uwielbiam zajęcia Szkoły Dialogu, ponieważ pozwalają mi one odkrywać bogactwo żydowskiego dziedzictwa w wielu odległych zakątkach Polski.

Monika Oszmaniec, trenerka