• Trenerzy

    Mistrzowie dialogu

Ewelina Bartosik
Trenerka i edukatorka. Od 2010 r. współtworzy i prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży, współpracując z instytucjami zajmującymi się edukacją pozaszkolną, badaniem przestrzeni publicznej i tożsamością lokalną. Prezeska Stowarzyszenia Kraina, promującego metody historii mówionej w poznawaniu małych społeczności, cyfryzuje prywatne rodzinne fotografie mieszkańców Warszawy i szuka sposobów, jak je wykorzystać do sąsiedzkich działań.
Franciszek Bojańczyk
Student historii i hebraistyki w Kolegium MISH UW. Miłośnik dwóch Orientów - tego prawdziwego i tego geograficznie bliższego w postaci Europy Środkowo-Wschodniej. Po obydwu podróżuje jako pilot wycieczek i przewodnik. Z Forum Dialogu współpracuje od 2015 roku.
Aneta Ceglarek
Judaistka, edukatorka. Pochodzi z Dolnego Śląska. Dwukrotna absolwentka letniego kursu języka hebrajskiego na Uniwersytecie Hebrajskim. Jako trenerka i przewodnik współpracuje z Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin". Brała udział w projektach „Polscy Sprawiedliwi-Przywracanie Pamięci” oraz „Muzeum na Kółkach”. Interesuje się historią sztuki i kinem. Z Forum współpracuje od 2012 r.
Dorota Cieślik
Absolwentka wydziału psychologii WSFiZ i szkoły trenerów STABI. Pracuje jako pedagog ulicy na Pradze. Prowadzi warsztaty kreatywne o tematyce społecznej i ekologicznej oraz warsztaty rozwoju osobistego. Doświadczenie zdobywała jako wykładowczyni akademicka w obszarze psychologii i etosu pracowniczego. Szczególnie lubi pracować z młodzieżą. Słucha punk rocka, interesuje się sztuką ulicy.
Anna Desponds
Absolwentka socjologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Związana z Forum od 2007 roku. Managerka kultury, zajmuje się popularyzacją nowych form filmowych. Wierzy w wielokulturowość.
Olena Dobosh
Absolwentka psychologii Uniwersytetu I. Franka we Lwowie, doktorantka Szkoły Nauk Społecznych przy PANie. Przygotowuje pracę doktorską na temat pamięci miejsc z przerwaną ciągłością historyczną. Lubi podróżować i poznawać nowych ludzi.
Katarzyna Domagała
Skończyła slawistykę, judaistykę oraz stosunki etniczne i migracje na UJ specjalizując się w historii Żydów na Bałkanach. Pracuje w banku szkoląc analityków finansowych. Po godzinach planuje podróże i z powodzeniem wykorzystuje kulinarne inspiracje z poprzednich.
Marta Eichelberger-Jankowska
Absolwentka wydziału Hebraistyki i Studiów Żydowskich na UCL w Londynie. Studiowała też na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Na co dzień pracuje w Fundacji Centrum Taubego oraz JCC Warszawa jako koordynatorka programu edukacyjnego "Mi Dor Le Dor", przewodnik  i edukatorka. Poszukuje  niestandardowych i pogłębionych  narracji historycznych. Z Forum jest związana od 2015 roku.
Adam Gąsecki
Animator w projektach kulturalnych i artystycznych, szczególnie związanych z teatrem i dramą, trener dramy, edukator filmowy, aktor teatralny, reżyser. Absolwent psychologii. Ukończył Szkołę Trenerów Dramy Drama Way, profesjonalne kursy w dziedzinie Teatru Zaangażowanego Społecznie oraz wiele kursów i warsztatów aktorskich i teatralnych prowadzonych przez polskich i międzynarodowych twórców. Obecnie związany głównie z Fundacją Drama Way i Grupą Artystyczną Sztuka Ciała.
Beata Godlewska
Studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Z Forum współpracuje od 2009 roku. W 2011 koordynowała projekt wolontariacki w Państwowym Muzeum na Majdanku. Zakochana bez pamięci w swoim rodzinnym mieście, Warszawie, po którym oprowadza jako przewodnik. Pasjonatka muzyki i tańców etnicznych, zwłaszcza orientalnych.