• Szkoła Dialogu

  Przekraczamy granice pamięci

Uwaga! Wydłużyliśmy realizację projektu do 28 lutego 2023 roku.

Forum Dialogu ma przyjemność ogłosić rekrutację do nowego projektu edukacyjnego „Razem odkrywamy żydowską historię i kulturę”. Projekt jest skierowany do polsko-ukraińskich i ukraińskich grup uczniów i uczennic w roku szkolnym 2022/2023.

Ideą, która przyświecała nam przy tworzeniu tego projektu, jest umożliwienie integracji i wspólnej edukacji polskich i ukraińskich grup uczniów i uczennic w tym trudnym okresie. Wierzymy w to, że wspólny wyjazd do jednej z instytucji kultury może zacieśnić wzajemne relacje, a wspólne odkrywanie żydowskiej historii i kultury (łączącej przecież także dwa kraje) sprawi, że uczniowie i uczennice staną się bardziej otwarci na poznawanie innych kultur, religii i otaczającego ich świata.

W ramach projektu można ubiegać się o sfinansowanie wyjazdu grupy ukraińskich lub polskich i ukraińskich uczniów i uczennic do jednej z trzech instytucji zajmujących się historią i kulturą żydowską: Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie, Bramy Grodzkiej w Lublinie lub Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic w wieku 12-19 lat. Oferta edukacyjna przygotowana przez partnerskie instytucje obejmuje:

Dla klas VI – VIII szkół podstawowych

 • zwiedzanie wystawy w jednej z instytucji
  oraz
 • wybrany z oferty warsztat edukacyjno-integracyjny


Dla klas I – IV szkół ponadpodstawowych

 • zwiedzanie wystawy w jednej z instytucji
  oraz
 • wybrany z oferty warsztat edukacyjno-integracyjny
  lub
 • spacer z przewodnikiem śladami żydowskiej społeczności Krakowa, Lublina lub Warszawy.

Informacje techniczne:

Cały program będzie realizowany w języku ukraińskim lub polskim ze wsparciem osób tłumaczących na język ukraiński w zależności od składu grupy.

Forum Dialogu w pełni pokrywa koszty przejazdu i programu edukacyjnego w najbliżej położonej od szkoły instytucji, ubezpieczenia oraz dwudaniowego obiadu.

Minimalna liczba uczestników wynosi 15 uczniów, maksymalna – 30.

Szczególnie do zgłoszeń zachęcamy placówki z mniejszych miejscowości.

Szkoły do projektu można zgłosić do 2 grudnia 2022, wyjazd może nastąpić najpóźniej 21 lutego 2023. Organizacja wyjazdów możliwa będzie do momentu wyczerpania się puli finansowej projektu, co oznacza, że projekt może zakończyć się odpowiednio wcześniej w zależności od liczby zgłoszeń. Zachęcamy więc do zgłaszania się wcześnie!

Aby wyrazić chęć udziału w projekcie i skorzystać z oferty jednej z trzech instytucji prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego:

https://forms.gle/QjMiXN54Mho7xoBAA

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – Bartoszem Duszyńskim pod adresem bartosz.duszynski@dialog.org.pl.

Jednocześnie informujemy, że wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na wyjazd.

Do pobrania: