Podsumowanie Szkoły Dialogu 2021

2021 | 2020 | 2019 | 2018 2017 | 2016 | 2015 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |

W ramach podsumowania programu Szkoła Dialogu w 2021 roku, uczniowie i uczennice wzięli udział w wirtualnej grze, która oprócz formy zabawy stanowiła również drogę do poznania najlepszych projektów upamiętniających, które powstały w ramach programu. Już na etapie jej tworzenia, uczniowie i uczennice zostali zaproszeni by na podstawie swoich projektów konkursowych oraz wiedzy, którą zdobyli podczas warsztatów, przygotowali zadania dla swoich koleżanek i kolegów z innych miejscowości. Za powstanie multimedialnej gry która przeniosła uczestników do przedwojennego świata polskich Żydów i Żydówek w trakcie święta Purim odpowiedzialna była firma GD Events.

30 marca 2022 do rozgrywki przystąpiła młodzież z 28 szkół, z których 523 uczniów i uczennic wspieranych przez 50 nauczycieli i nauczycielek realizowało program i odkrywało historie dotyczące żydowskich społeczności zamieszkujących ich miejscowości. Więcej o efektach ich pracy i działaniach, które im towarzyszyły można dowiedzieć się tutaj.

Nominowane uczniowskie projekty upamiętniające zrealizowane w 2021 roku

Spośród wszystkich placówek biorących udział w programie Szkoła Dialogu w 2021 roku, w konkursie na najlepszy projekt upamiętniający, 13 zostało nominowanych w trzech kategoriach:

„Wpływ na lokalną społeczność”


 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu za dotarcie do władz i mieszkańców i przypomnienie o żydowskiej historii Kalisza. 
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie za nawiązanie kontaktu z potomkami ożarowskich Żydów bezpośrednio oraz za pomocą mediów społecznościowych.
 • I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach za przeprowadzenie „Tygodnia żydowskiego” i spaceru, na którym zgromadzili 150 osób. 
 • Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie za stworzenie mapy „Śladami Żydów w Warcie”, która stoi na warckim rynku.
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce za zorganizowanie spotkania i pokazu filmu „Ocalimy Was od zapomnienia. Klasa VII na tropie historii”, na którym zgromadziło się wielu mieszkańców Bóbrki i okolicznych miejscowości.

„Odkrywanie wiedzy”


 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju za nawiązanie współpracy z Punktem Informacji Turystycznej i Krajoznawczej powiatu biłgorajskiego i dostarczenie wydrukowanych map i plików do ściągania papierowej/drukowanej wersji wycieczki w języku polskim, angielskim, niemieckim.
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie za prowadzenie mediów społecznościowych prezentujących aktywności angażujące lokalnych ekspertów (np. otwarte webinarium).
 • Szkoła Podstawowa w Wińsku za odkrywanie i opowiadanie historii wińskich Żydów inspirując się postacią Rity Steinhardt.
 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej za sięganie po wspomnienia potomków bialskich Żydów i wiedzę lokalnych ekspertów.

„Zaangażowanie w działanie”


 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Kusocińskiego oraz VIII Liceum Ogólnokształcące im. dra Emila Warmińskiego w Bydgoszczy za połączenie sił dwóch szkół w celu upamiętnienia historii bydgoskich Żydów i stworzenie oficjalnego hasztagu #niedlazapomnienia.
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie za szeroką promocję działań w mediach społecznościowych i lokalnej prasie.
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku za podejmowanie inicjatyw upamiętniających na poziomie szkolnym jak i angażujących władze miejskie.
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Otwocku za podjęcie wielu działań dostosowanych do różnych odbiorców np. lapbooki dla młodszych kolegów i koleżanek, pokaz filmu dla mieszkańców.

Zwycięskie uczniowskie projekty upamiętniające zrealizowane w 2021 roku

18 stycznia 2022 roku komisja konkursowa w składzie: członkowie Rady Programowej Forum Dialogu: prof. Stanisław Krajewski, prof. Mikołaj Herbst oraz przedstawiciele Zarządu i zespołu Fundacji: Zuzanna Radzik, Monika Halaczek i Agnieszka Mierzwa, wyłoniła zwycięskie projekty.

Najlepszy projekt w kategorii „Odkrywanie wiedzy”

Biała Podlaska – Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II

Jak przyznają uczniowie i uczennice z klasy IIB, przed warsztatami i przygotowaniami do projektu nie wiedzieli dużo na temat żydowskiej historii Białej Podlaskiej. W trakcie swoich poszukiwań udało im się odkryć dużo nowych informacji o swojej miejscowości i jej mieszkańcach, ale przede wszystkim nawiązać kontakt z osobami, dla których są one nadal ważną częścią ich tożsamości.

Pomostem pomiędzy przeszłością i teraźniejszością stali się potomkowie Hersha Bialera, którzy zdecydowali się odwiedzić Białą Podlaską i opowiedzieć uczniom o historii swojej rodziny, która mieszkała tam przed wojną. Spotkanie to udało się nagrać i przetłumaczyć.

Na uznanie zasługuje również sposób w jaki uczniowie i uczennice podzielili się z innymi swoją pracą. Swoim zaangażowaniem zainteresowali lokalne media, zaproponowali władzom miasta upamiętnienie lokalnej społeczności żydowskiej i urządzili happening, który wzbudził ciekawość mieszkańców.

Najlepszy projekt w kategorii „Wpływ na lokalną społeczność”

Bóbrka – Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego

Historie mieszkających na Podkarpaciu Żydów i Żydówek doczekały się upamiętnienia przez uczniów i uczennice klasy VII w Bóbrce. Grupa projektowa postawiła przed sobą ambitny cel połączenia w jedną całość wielu działań. Największe wrażenie robi to z jaką otwartością i zapałem starali się przedstawić i włączyć w swoje poczynania lokalnych mieszkańców.

Śledząc losy przedwojennych Żydów z Ustrzyk Dolnych, uczniom i uczennicom udało się dotrzeć nie tylko do akt historycznych, głosów eksperckich, ale także do najstarszych mieszkańców. Dla nich nie były to jedynie postaci historyczne, tylko sąsiedzi i znajomi ze szkolnej ławki – Hersz, Chana czy Rejzia. W ramach uczczenia ich pamięci grupa projektowa wybrała się na cmentarz żydowski w Ustrzykach Dolnych, posprzątała go i upamiętniła pochowanych. Efekty pracy uczniów i uczennic zostały przedstawione na wycieczce dla mieszkańców i w formie wystawy w wiejskiej świetlicy w Bóbrce. W trakcie spotkania goście mogli częstować się żydowskimi potrawami, które uczniowie i uczennice własnoręcznie przygotowali.

Najlepszy projekt w kategorii „Zaangażowanie w działanie”

Otwock – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich

Projekt zrealizowany przez uczniów i uczennice z Otwocka oprócz sumiennego oparcia w zebranych materiałach, wyróżnił się przede wszystkim różnorodnością podjętych inicjatyw na rzecz upamiętnienia otwockich Żydów i Żydówek.

Osią projektu był pokaz filmu zrealizowanego przez grupę z klasy VII i VIII. Wszyscy uczestnicy projekcji, mogli później obejrzeć wystawę prac uczniów i uczennic biorących udział w projekcie. W tym samym czasie chętni koledzy i koleżanki ze szkoły mogli krok po kroku sprawdzić informacje poznane w filmie, biorąc udział w grze terenowej. Dla młodszych przygotowane zostały lapbooki – składane, interaktywne prezentacje. Ważne miejsca i osoby związane z otwocką społecznością żydowską zostały również umieszczone na mapie i w przewodniku.

Kreatywność i różnorodność dotyczyły też podejmowanych tematów. Śledząc poczynania grupy z Otwocka można było dowiedzieć się więcej o konkretnych mieszkańcach przedwojennego Otwocka, poznać bliżej żydowską kuchnię, odkryć co oznaczają różne symbole na macewach, czy wsłuchać się w żydowską muzykę.

Serdecznie gratulujemy nominowanym i zwycięzcom!

Instytucje wspierające i partnerzy

W 2021 roku program Szkoła Dialogu był realizowany w ramach dwóch projektów.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt współfinansowany przez Friends of the Forum, Conference on Jewish Material Claims Against Germany oraz osoby i instytucje wspierające nasze działania z Polski i zagranicy.

Dziękujemy następującym instytucjom za ufundowanie nagród dla szkół: Wydawnictwo Austeria, Wydawnictwo Bellona, Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Ośrodek KARTA, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Grupa Wydawnicza Foksal, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.