• Szkoła Dialogu 2009

    Święto Dialogu

14 stycznia 2010 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Szkoła Dialogu 2009 połączone z przyznaniem tytułu „Szkoły Dialogu”, wręczeniem dyplomów oraz prezentacją efektów projektu. Wśród zaproszonych gości byli: ambasador Izraela Zvi Rav-Ner, wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej Joanna Dutkiewicz oraz wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych. Niezwykle ważną była dla nas obecność przedstawicieli szkół biorących udział w projekcie: dyrektorów, nauczycieli i uczniów.

Pierwsza edycja projektu Szkoła Dialogu była szczególna – wykorzystując warszawskie doświadczenia Forum Dialogu rozszerzyło zasięg programu na całą Polskę. W roku 2009 w Szkole Dialogu wzięło udział 7 szkół z Warszawy oraz 10 szkół z miejscowości z całej Polski. Pracowaliśmy zatem z prawie 500 uczniami.

Zaangażowanie uczniów przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Wszystkim biorącym udział w projekcie dyplomy wręczył przewodniczący Rady Fundacji Henryk Wujec. W konkursie, który był elementem projektu, zwyciężyło Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim. Uczniowie w czasie gali opowiedzieli o swoim projekcie wycieczki śladami mińskich Żydów, pokazali krótki film dokumentalny oraz zaprezentowali program artystyczny. Uczniowie wzięli udział w jednodniowym programie przygotowanym przez Forum Dialogu, w czasie którego zwiedzili miejsca związane z historią warszawskich Żydów, uczestniczyli w wielu spotkaniach, m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz „Gazecie Wyborczej”. Wyróżnienia otrzymały także LO im. Stefana Żeromskiego z Żyrardowa, LO im. Henryka Sienkiewicza z Wrześni oraz Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku.

fot. W.Radwański

Wyróżnionym wręczono książki ufundowane przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN.