• Gala Szkoły Dialogu 2008

    Święto dialogu

Od września do końca roku trenerzy Forum prowadzili zajęcia w 15 warszawskich szkołach w ramach projektu „Szkołą Dialogu”. Ponad 350 uczniów wzięło udział w serii czterech zajęć, które przybliżały im historię polskich Żydów i uwrażliwiały na kwestie antysemityzmu.

Uroczystym podsumowaniem projektu była gala, która odbyła się 15 grudnia 2008r. Gośćmi specjalnymi byli profesor Władysław Bartoszewski, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Minister Ewa Junczyk–Ziomecka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Wiceprezydent Warszawy, Włodzimierz Paszyński oraz Naczelny Rabin Polski, Michael Schudrich.

Po prezentacji efektów projektu, Przewodniczący Rady Fundacji, Henryk Wujec wręczył dyplomy i nagrody trenerom Forum oraz nauczycielom i uczniom biorącym udział w projekcie, a następnie zaproszeni goście wzięli udział w debacie „Po co nam dialog polsko-żydowski?”.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa

fot. W.Radwański