• Spotkania

    Odbudowujemy więzi

92

spotkania

62

miejscowości

Spotkania uczniów Szkoły Dialogu i miejscowych Liderów Dialogu z potomkami Żydów zamieszkujących niegdyś ich miejscowości to wyjątkowe doświadczenie. Zamiast samotnych prób poznawania kraju przodków nasi goście mają okazję zbudować prywatną relację z ludźmi, którzy z przekonaniem i pasją przywracają pamięć o lokalnej społeczności żydowskiej. To spotkania ludzi w ważnym dla nich miejscu; konfrontacja osobnych dotąd pamięci, która zmienia wzajemne nastawienie.

small-arrow-righty

Lista miejscowości

Instytucje wspierające

Program współfinansowany przez Malka and Pinek Krystal Scholarship Fund.