• Spotkania

    Odbudowujemy więzi

100

spotkań

67

miejscowości

Uczniowie i uczennice uczestniczący w programie Szkoła Dialogu oraz Liderki i Liderzy Dialogu niestrudzenie pracują, by odkrywać i upamiętniać dziedzictwo żydowskich społeczności, przed wojną zamieszkujących ich małe ojczyzny. Rzadko jednak mają szansę na spotkanie z przedstawicielkami i przedstawicielami współczesnej społeczności żydowskiej. Żydowskie wycieczki odwiedzające Polskę najczęściej nie mają okazji do głębszego kontaktu z polskimi mieszkańcami odwiedzanych miejsc – a przez to ich uformowany podczas takiej podróży obraz Polski jest niepełny. Aby zmienić tę sytuację, od 2010 roku organizujemy Spotkania między uczestnikami i uczestniczkami naszych programów w Polsce, czyli tymi, którzy dokumentują i upamiętniają żydowską pamięć  – a żydowskimi gośćmi z zagranicy, dla których Polska pozostaje ważna jako kraj przodków. Dzięki tym spotkaniom uczniowie i uczennice, oraz Liderzy i Liderki mogą przekonać się, że ich imponujący wysiłek jest doceniany przez osoby o często bardzo emocjonalnym i osobistym stosunku do żydowskiej historii Polski. Żydowscy goście z kolei zyskują fachowych i życzliwych przewodników po – często jakże odmiennej od ich dotychczasowych doświadczeń – rzeczywistości współczesnej Polski.

small-arrow-righty

Lista miejscowości

Darczyńcy

Program współfinansowany przez Malka and Pinek Krystal Scholarship Fund.